Yeni Kalite Yöneticisi Yetiştirme Programı (KYYP)

Henüz eğitim tarihi belirlenmedi
Süre: 8 Gün

Hemen ön kayıt yaptır

ISO 9001:2015 Yeni  Yaklaşıma Kalite Yöneticisi Yetiştirme Programı; kariyer hayatında bir adım önde olmak isteyen ve halihazırda Kalite Yöneticisi olan profesyonellerin yanında, kariyerlerine Kalite Yöneticisi olarak devam etmek isteyenlerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte dizayn edilmiştir. Standardın 2015 revizyonu ile ulaşmaya çalıştığı kurumlarda stratejik ve risk bazlı yönelimler, kalite sorumlularından beklenen gelişmiş yönetsel yetkinlikler esas alınmıştır. 4 modülden oluşan program; ilk olarak kuruluşların dahili ve harici hususlardaki dinamiklerinin katılımcılar tarafından anlaşılmasından başlayıp, kalite standartlarının hangi ortamda geliştiği ve gelecekte nereye gideceğine odaklanmaktadır. İkinci modülden itibaren herhangi bir Kalite Yöneticisi'nin iş hayatında ihtiyaç duyduğu standart bilgisi, süreç yönetimi, sistemin denetimi gibi becerilerin kendisine kazandırılmasını sağlamaktadır. Üçüncü modül kuruluşlar içinde sürdürülen faaliyetlerin performansını izlemeyi, hedeflerin gerçekleşmesine odaklı projelerin oluşturulması ve yönetimi, risk bazlı yaklaşım aracılığı ile tepe yönetimin sağlıklı kararlar almasında rol olmayı hedeflemektedir. Son olarak dördüncü modül aracılığı ile Kalite Yöneticisi'nin günlük kariyer hayatında olaylara analitik düşünce tarzı ile yaklaşmasını sağlamak hedeflenmektedir.

Amaç

         Kalite Yöneticisi Yetiştirme Programı sayesinde;

 • Vizyon sahibi,
 • Stratejik planlama yapabilen,
 • Kurumsal ve süreç performanslarının analizini yapabilen,
 • ISO 9001:2015 Taslak metnine göre Kalite Yönetim Sistemi Temel Şartlar ve İç Denetçi sertifikalarına sahip,
 • Risk analizi yapabilen,
 • Sistem denetimi yapabilen,
 • Kalite araç ve teknikleriyle ölçüm yapabilen,
 • Takım bazlı problem çözme sürecine hakim

 Kalite Yöneticileri yetiştirilmektedir.

İçerik

Program içeriğini belge olarak indirmek için tıklayın

1. Modül: Büyük resmi görme, değişime öncülük etme ve yönetme
 • Takımların oluşturulması ve oyunun kuralları
 • Kalite ve standartların evrimi
 • Toplam kalite yönetimi
 • Stratejik planlama
 • Strateji liderliği
 • Liderlik
2. Modül: Standarda uygun dokümantasyon oluşturma ve uygulama
 • Süreç bazlı sistem dizaynı Süreç El Kitabı hazırlama
 • ISO 9001:2015  Kalite Yönetim Sistemi Taslağı
 • Dökümante edilmiş bilgi
 • Günlük hayatı kolaylaştıran kayıt tutma becerisi
3. Modül: Ölçme, analiz ve yönetimi ikna, katılımı sağlama ve sürekli iyileştirme
 • Kalite yönetim sisteminin denetimi
 • Kurumsal performans ölçümü ve Balanced Scorecard
 • Süreç performansının ölçüm ve analizi
 • Risk analizi
4. Modül: Analitik düşünce ve problem çözme yeteneği
 • Kalite araç ve teknikleri
 • Problem çözme süreci (8D)
 • Program özeti
 • Eğitim Değerlendirmesi
 • Sınav

Yöntem

Katılımcılar sayısına göre eğitimin başında 2 veya daha fazla takıma ayrılmaktadır. Teorik bilginin aktarımına paralel olarak eğitim boyunca sürekli olarak uygulamalarla konular pekiştirilmektedir. Eğitim sırasında oluşturulan takımların uygulamalardaki başarıları eğitmen tarafından puanlanarak; rekabet içinde dinamik bir öğrenme atmosferi yaratılmaktadır.

Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir. Sonuç olarak katılımcıların eğitim sırasındaki performansları ile sınav sonucunda elde ettikleri başarı seviyesi dikkate alınarak, toplam başarı puanı oluşturulmaktadır. InoTec sertifika programı katılımcılarına, uygulama metodu itibariyle fark yaratan, günümüzün sürekli gelişen sanayi koşullarına paralel olarak geliştirilen, proaktif yaklaşımlı eğitimler sağlamaktadır.

Katılımcılar

Kuruluşlarında Kalite Departmanlarında görev yapan, kendini geliştirerek kuruluşuna katma değer sağlamayı amaçlayan Kalite Yöneticileri veya meslek hayatlarına kalite yöneticisi olarak devam etmek isteyen çalışanlar.

Gerekli Ön Bilgiler

Herhangi bir şartı bulunmamaktadır.

Süresi

8Gün
Eğitimden Fotoğraflar

Eğitim Videoları
Makale/Bülten
 

Bu eğitim konusu ile ilgili sitemize kayıtlı makale ve bültenlerin listesi aşağıdadır:

Eğitimlerimizi sosyal medyada takip edebilirsiniz

InoTec Akademi, bir InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı markasıdır.
TSE HYB belgesine sahip bir eğitim kurumudur.
Kurumumuz Turquality 1.Seviye Akredite Danışmanlık Kuruluşudur.