Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Sertifika Programı

Henüz eğitim tarihi belirlenmedi
Süre: 9 Gün

Hemen ön kayıt yaptır

Yenilik yaratamayan ve bünyelerinde Ar-Ge (Araştırma Geliştirme) çalışmaları yapmayan kuruluşlar maalesef rekabette uzun soluklu olamayacaklar. Günümüz rekabet şartlarında mevcut ürünlerin üretimi ve satışı sırasında piyasanın fiyatlar üzerindeki etkisi, kurumların inisiyatifini ortadan kaldırmıştır. Özellikle düşük maliyetlerle üretim yapan ve piyasa fiyatlarını kontrol eden uluslararası oyuncular çoğu kuruluşun kâr etmesini önler seviyeye gelmiştir. Çin'in rekabet kabiliyeti kuruluşların yatırımlarını kaydırmasına ve ürünlerini bu ülkede ürettirmesine neden olmuştur. Bu koşullarda ürünü, hedef maliyet koşulları içerisinde doğru şekilde tasarlamak için gerekli tekniklerin, firmaların Ar-Ge süreçlerinde uygulanması gereklilik haline gelmiştir. Bu nedenle QFD, Pugh, TRIZ, DoE ve D-FMEA gibi tekniklere hakim olan Ar-Ge mühendisleri de firmalarının farklılık yaratmasında önemli rol oynayacaklardır.

Amaç

Kuruluşların Ar-Ge departmanlarında görev alan personellerinin Ar-Ge ile ilgili kavramları, kendini kanıtlamış modelleri ve ürün tasarımı süreçlerinde kullanılan Ar-Ge tekniklerini katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır. 

İçerik

Program içeriğini belge olarak indirmek için tıklayın

1. Modül: Ar-Ge Altyapısı
 • Giriş
 • Temel Kavramlar
 • 12K Ar-Ge İnovasyon Modeli
2. Modül: Ar-Ge Mühendisi Görev ve Sorumlulukları
 • Ar-Ge Mühendisinin Sahip Olması Gereken Özellikler
 • Ar-Ge Mühendisinin Kuruma Kattığı Değer
3. Modül: Yeni Ürün Tasarımı ve Ürün Geliştirme Teknikleri
 • 5 Gate Model/Stage Gate Model
 • Proje Yönetimi ve Eş Zamanlı Mühendislik
 • Kalite Fonksiyonları Dağılımı (QFD)
 • Değer Analizi ve Değer Mühendisliği
 • Kavram Seçimi Süreci (Pugh)
 • Yaratıcı Problem Çözme Süreci (TRIZ)
 • Deney Tasarımına (DoE) Giriş
 • Tasarımda Hata Türleri ve Etkileri Analizi (D-FMEA)
 • Prototip Üretim ve Tasarım Doğrulama
4. Modül: Ar-Ge Destekleri için Proje Hazırlama
 • Ar-Ge ve Ür-Ge Projelerinin Yönetimi
 • Ar-Ge Projelerindeki Destek Mekanizmaları
 • TEYDEB ve  TTGV Destek Mekanizması
 • KOSGEB ve SANTEZ Projeleri
 • Ar-Ge merkezleri (Kurulum Destekleri)
 • Ar-Ge Destekleri için Proje Dizaynı    

Yöntem

Katılımcılar sayısına göre eğitimin başında 2 veya daha fazla takıma ayrılmaktadır. Teorik bilginin aktarımına paralel olarak eğitim boyunca sürekli olarak uygulamalarla konular pekiştirilmektedir. Eğitim sırasında oluşturulan takımların uygulamalardaki başarıları eğitmen tarafından puanlanarak; rekabet içinde dinamik bir öğrenme atmosferi yaratılmaktadır. Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir. Sonuç olarak katılımcıların eğitim sırasındaki performansları ile sınav sonucunda elde ettikleri başarı seviyesi dikkate alınarak, toplam başarı puanı oluşturulmaktadır. InoTec sertifika programı katılımcılarına, uygulama metodu itibariyle fark yaratan, günümüzün sürekli gelişen sanayi koşullarına paralel olarak geliştirilen, proaktif yaklaşımlı eğitimler sağlamaktadır.

Katılımcılar

Kurumlarında araştırma ve geliştirme çalışması yapan veya yapmak isteyen kuruluşların ilgili personelleri, kuruluşlarının Ürün Geliştirme Departmanları`nda görev yapan çalışanlar.

Gerekli Ön Bilgiler

.

Süresi

9Gün
Eğitimden Fotoğraflar

Eğitim Videoları
Makale/Bülten
 

Bu eğitim konusu ile ilgili sitemize kayıtlı makale ve bültenlerin listesi aşağıdadır:

Eğitimlerimizi sosyal medyada takip edebilirsiniz

InoTec Akademi, bir InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı markasıdır.
TSE HYB belgesine sahip bir eğitim kurumudur.
Kurumumuz Turquality 1.Seviye Akredite Danışmanlık Kuruluşudur.