Gizlilik Politikası

1. Kapsam

1.1 InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı’nın sahibi olduğu bu sitenin kullanımı ("InoTec Akademi Web Sitesi") yalnızca bu Kullanım Koşullarının hükmü altındadır. İlerleyen aşamalarda bu kullanım koşullarına yeni hüküm ve koşullar eklenebilir, kullanım koşulları düzeltilebilir ya da değiştirilebilir, bu durum örneğin ürünlerin satışı ve/ya hizmetler için de uygulanabilir. Siteye giriş yaparak, ya da herhangi bir özel giriş yapma gereği olmayan yerlerde, sadece InoTec Akademi web sitesini kullanarak bu Kullanım Koşullarının geçerli halindeki hükümleri yasal olarak kabul etmiş sayılırsınız.

2. Hizmetler

2.1 InoTec Akademi  InoTec Akademi web sitesi belgeleme de dahil olmak üzere görüntülenebilir ya da yüklenebilir bilgi ve yazılıma erişimi sağlar.

2.2 InoTec Akademi  herhangi bir zamanda InoTec Akademi web sitesinin bir bölümünü ya da tamamını askıya alma yetkisine sahiptir. İnternetin ve bilgisayar sistemlerinin niteliği gereği InoTec Akademi  InoTec Akademi web sitesine erişimin kesintisizliği ile ilgili garanti veremez.

3. Kayıt, şifre

3.1 InoTec Akademi web sitesindeki bazı sayfalar şifre-korumalı olabilir. Ticari işlemlerin güvenliği için yalnızca kayıtlı kullanıcılar bu sayfalara erişebilir. Kullanıcılar InoTec Akademi tarafından otomatik olarak kayıtlı sayılmazlar. InoTec Akademi özellikle kayıtlı kullanıcıların daha önce serbestçe erişebildiği sayfalara erişimi daha sonra sınırlama hakkını saklı tutar. Kullanıcı aşağıdaki işlem hatalarını yaptığı durumlarda;

  • yanlış giriş denemeleri yaparsa,
  • bu kullanım koşullarını ya da kullanıcının kendi kişisel veri erişimi ile ilgili gereken özeni gösterme yükümlülüğünü ihlal ederse,
  • InoTec Akademi web sitesini kullanırken ya da siteye erişim sırasında geçerli yasaları ihlal ederse, ya da
  • InoTec Akademi web sitesini sağlanan süre içinde kullanmazsa,

InoTec Akademi  herhangi bir sebep bildirme zorunluluğu olmadan veri erişimini engelleyerek erişim yetkisini iptal edebilir. 

3.2 Kayıt gerektiğinde kullanıcı tarafından verilen bilgiler gerçeği yansıtmalıdır. Kayıt girişinde kullanılan bilgilerle ilgili daha sonra ortaya çıkan değişiklikler InoTec Akademi'ye  derhal bildirilmelidir (mümkün olduğunda çevrimiçi olarak). Kullanıcı kayıt sırasında bildirdiği e-posta adresine gönderilen e-postaların kendisine ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmelidir. 

3.3 Başarılı bir kayıttan sonra kullanıcıya bir kullanıcı adı ve şifre oluşturur. Üyelik bilgileri seçeneğinden kullanıcı kişisel bilgilerini görüntüleyebilir veya değiştirebilir.

3.4 Kullanıcı üçüncü bir kişinin kullanıcının kişisel bilgilerine ulaşamayacağından emin olabilir, kullanıcı, kendi kullanıcı bilgisiyle yaptığı tüm ticari işlemler ve diğer etkinliklerinin sorumlusudur. Kullanıcı şifre- korumalı web sitelerinden her çevrimiçi oturum sonrası kullanıcı çıkışı yaparak ayrılmalıdır. Kullanıcı üçüncü bir kişinin kişisel bilgilerini kullandığından şüphelendiğinde derhal, mümkün olduğu durumlarda bir e-posta ile InoTec Akademi'yi bu durumdan haberdar etmelidir.

3.5 3.4 numaralı maddede bahsedilen durumda gerekli bildirim yapılır yapılmaz InoTec Akademi  ilgili kişi bilgisiyle şifre- korumalı alanlara erişimi engeller. Erişim ancak yeni bir başvuru yapıldığında ya da yeniden kayıt yapılınca sağlanır.

3.6 Kullanıcı dilediğinde sözleşmeye ait ilişkilere ters düşmeyecek şekilde bunu belirterek kaydını sonlandırabilir. Böyle bir durumda InoTec Akademi  kullanıcıya ait tüm veriyi ve kullanıcının kaydedilen kişisel girdilerini böyle bir veri istenmediği anda siler. 

4. Bilgi, içerik ve dokümanlarla ilgili kullanım hakları

4.1 InoTec Akademi web sitesinden ya da InoTec Akademi web sitesi yoluyla erişilebilir olan herhangi bir bilgi, yazılım veya doküman bu kullanım koşullarına tabidir ya da güncellenen bilgi, yazılım veya doküman olması durumunda InoTec Akademi ile mutabık olunan lisans hükümlerine tabidir. Daha sonra kararlaştırılan hükümler bu Kullanım Koşulları ile çakıştığında yeni hükümler geçerli olacaktır. 

4.2 InoTec Akademi  kullanıcıya InoTec Akademi web sitesinde veya InoTec Akademi web sitesiyle erişebileceği bilgi, yazılım ve dokümanı kullanabilmesi için belirlenmiş bir alan içinde ya da böyle bir anlaşma olmadığı durumda InoTec Akademi’nin aynı hizmeti verebilmesi amacıyla niyetlendiği alan sınırlarında geçerli olan, münhasır olmayan ve taşınamayan bir lisans hakkı verir.

4.3 Bilgi, içerik ve doküman kullanıcı tarafından herhangi bir zamanda herhangi bir üçüncü şahısa dağıtılamaz, kiralanamaz ya da başka bir yöntemle sunulamaz. Zorlayıcı yasalar izin vermedikçe bilgi ya da dokümanı değiştiremez.

4.4 Bilgi, yazılım ve dokümanlar telif hakları yasası ve fikri mülkiyet ile ilgili sözleşmeler tarafından koruma altındadır. Kullanıcı bu yasalara uymak zorundadır, özellikle bilgileri, içerik  ya da dokümanları değiştiremez ya da bilgi, içerik ve doküman üzerindeki ya da bunların kopyalarındaki logo,kod, işaret ya da telif hakkı uyarılarını gizleyemez ya da silemez.

5. Fikri mülkiyet

5.1 Bu Kullanım Koşullarının 4. Bölümündeki özel hükümlerine aykırı olarak bilgi, marka isimleri, ve InoTec Akademi web sitesinin diğer içerikleri öncesinde InoTec Akademi  tarafından yazılı bir izin alınmadığı sürece hiç bir şekilde değiştirilemez, kopyalanamaz, yeniden yazılamaz, satılamaz, kiralanamaz, kullanılamaz, içeriğe ekleme yapılamaz ya da içerik istismar edilemez.

5.2 Bu belgede açıkça onaylanan kullanım hakları ve diğer haklar dışında kullanıcıya - firmanın adı ve patentler ya da markaları gibi fikri mülkiyet haklarını içeren ancak bununla sınırlı olmayan- başka herhangi bir hak verilmemiştir ya da InoTec Akademi  tarafından daha sonra verilen hakların kabulü için herhangi bir zorunluluk getirilmeyecektir.

6. Kullanıcının görevleri

6.1 InoTec Akademi web sitesine erişimde ya da siteyi kullanırken kullanıcı şunları yapamaz:

  • başka insanlara, özellikle reşit olmayanlara zarar veremez ya da kişilik haklarını ihlal edemez;
  • kamu ahlakına uygunsuz davranışlar sergileyemez;
  • fikri mülkiyet ya da herhangi bir mülkiyet hakkını ihlal edemez;
  • kullanıcının kullanmaya izni olmayan, özellikle ihlale karşı gizlilik hükümleri bulunan ya da yasadışı bağlantıları ya da içerikleri iletemez, kaydedemez ya da yükleyemez.

6.2 InoTec Akademi  herhangi bir zamanda, özellikle kullanıcının bu kullanım koşullarından doğan sorumlulukları ihlal ettiği durumlarda web sitesine erişimi engelleme hakkına sahiptir.

7. Bağlantılar

InoTec Akademi  web sitesi üçüncü bir şahsa ya da kuruma ait web sayfalarına bağlantı verebilir. InoTec Akademi  bağlantı verdiği diğer web sayfalarındaki bilgileri kontrol etmediği için bu türde web sayfalarıyla ilgili hiç bir yükümlülük taşımaz ve bunların gösterimini yapmaz ya da bu tür sayfaları onaylamaz ve buralarda verilen bilgi ve içeriklerle ilgili sorumluluk taşımaz. Bu türde sayfaların kullanımında bütün risk kullanıcıya aittir.

8. Marka ya da kalite kusurlarıyla ilgili sorumluluk

Mümkün olduğu kadar bilgi, içerik ve doküman ücretsiz olarak sunulmuştur, bilgi, içerik veya dokümanlara ilişkin kalite veya markayla ilgili herhangi bir kusurun yükümlülüğü özellikle de hataların doğruluk veya noksanlık ya da talep noksanlığı ya da üçüncü şahısların hakları ya da bütünlüğe ve/ya amaca uygunluğu dışında kalan durumlar, taammüden suistimal ya da dolandırıcılık durumları olmadığı sürece, dışarıda tutulmuştur.

9. Diğer yükümlülükler, virüsler

InoTec Akademi  InoTec Akademi web sitesini virüslerden koruyabilmek için bütün çabayı göstermesine rağmen InoTec Akademi web sitesinin tamamen virüssüz olduğunu garanti etmez. Kullanıcı uygun güvenlik önlemlerini temin için gerekli korunma hareketlerinin sorumluluğunu almalıdır ve herhangi bir bilgi, yazılım ya da doküman indirmeden önce bir virüs tarayıcısı kullanmalıdır. 

Bu bölüm kullanıcının aleyhine olacak şekilde ispat külfetinde herhangi bir değişiklik belirtmemektedir.

10. Veri gizliliği

InoTec Akademi  InoTec Akademi web sitesi kullanıcısıyla ilgili olarak kullanıcının verdiği kişisel veriyi toplarken, kullanırken ve bu verilerle işlem yaparken veri gizliliği ile ilgili yasalara ve InoTec Akademi  veri gizliliği politikasına uygun davranır: bu yasalar ve politika InoTec Akademi web sitesindeki bağlantı yoluyla InoTec Akademi Gizlilik Politikası üzerinden okunabilir.

InoTec Akademi  kullanıcı tarafından yayınlayan makale ve yorumlardan sorumlu değildir. Yayınladıkları içerikten kullanıcıların kendisi sorumludur. Doğruluk ya da güvenirliği ile ilgili garanti verilmez.

InoTec Akademi

Eğitimlerimizi sosyal medyada takip edebilirsiniz

InoTec Akademi, bir InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı markasıdır.
TSE HYB belgesine sahip bir eğitim kurumudur.
Kurumumuz Turquality 1.Seviye Akredite Danışmanlık Kuruluşudur.