cizgi

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık

Henüz eğitim tarihi belirlenmedi
Süre: 2 Gün

Eğitime şimdi kaydol

Bilgi, kurumdaki diğer varlıklar gibi, kurum için önem taşıyan ve bu nedenle de en iyi şekilde korunması gereken bir varlıktır. Bilgi güvenliği; kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı risklerden korunmasını sağlar.

Bilgi güvenliği yönetimi konusunda en yaygın olarak kullanılan standart, “ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” standardıdır. Bu standart, işletmeler içerisinde bilgi güvenliğini başlatan, gerçekleştiren ve sürekliliğini sağlayan kişilerin kullanımı için, bilgi güvenliği yönetimi ile ilgili gereklilikleri içermektedir.

Bu eğitim ISO/IEC 27001:2013 ve bu standardın uygulama pratikleri için tavsiyeleri içeren ISO/IEC 27002 standardını temel alarak hazırlanmıştır.


Amaç

ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının tüm maddelerini detaylı olarak yorumlayarak, katılımcıların eğitim sonunda standardın gerekliliklerine hakim olmalarını sağlamaktır.


İçerik

Program içeriğini belge olarak indirmek için tıklayın

1.    Gün
    Bilgi Güvenliğine giriş: Temel konular, söylentiler ve gerçekler
    İş Gereklilikleri: Ticari ve yasal hususlar, bağlam, iç dış konular ve ilgili taraflar
    BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) standartlarına giriş: Tarihi, gelişimi ve mevcut durumu
    Bir yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması:
    Politika
    Kapsam
    Risk Değerlendirmesi
    Risk Yönetimi
2.    Gün 
    Uygulanabilirlik Bildirisi
    Ek A Kontrolleri 
    Kaynaklar ve Destek 
    BGYS Performansı ve Sürekli İyileştirme 
    Önemli Başarı Faktörleri
    Son sorular ve kapanış
 

 


Yöntem

Eğitim aşağıdaki araçlarla verilecektir;
•    Teorik bilgi ve konu anlatımları 
    Başarılı ve başarısız uygulamalarla ilgili yaşanmış örnekler
    Becerilere ait sınıf içi uygulamalar ve geribildirimler
    Becerilerin gerçek yaşama aktarımını kolaylaştıracak alıştırma ve uygulamalar
    Mevcut bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmış testler


Katılımcılar

Bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışmalarını yürüten yöneticiler veya uzmanlar, bilgi güvenliği yönetim sistemi çalışması yürütecek profesyoneller, İşletme bünyesindeki risk yöneticileri ve risk yönetim takım üyeleri, IT Risk yöneticileri ve takım üyeleri, IT Yöneticileri, Bilgi güvenliği yöneticileri ve takım üyeleri, İç kontrol ve denetim ekip üyeleri, IT uzmanları ve danışmanlar.


Gerekli Ön Bilgiler

Herhangi bir ön bilgi şartı bulunmamaktadır.


Süresi

2Gün

Eğitim Önerileri
 
GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

InoTec Akademi Web Uygulaması Kullanım Koşulları

Bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, aşağıdaki koşulları kabul eden tüzel veya özel kişi; Kullanıcı, InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.; InoTec olarak anılacaktır.


İş bu sözleşme InoTec tarafından sunulan InoTec Akademi uygulamasındaki hizmetleri kapsamaktadır.

Kullanıcı InoTec Akademi sistemine kayıt olduğu andan itibaren şu şartları kabul etmiştir:

  • Kullanıcı, InoTec Akademi sistemi tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarını almayı, sistemde paylaştığı her türlü bilginin yasal şartları içerecek şeki lde herhangi bir hakaret, küfür, diğerlerini rencide edici söz, yalan beyan, politik eleştiri, gereksiz miktarda spam olarak tanımlanabilecek bilgi, şirket veya üçüncü kişilerin gizliliğini ifşa edici nitelikte bilgi, içermediğini garanti etmektedir.
  • Sisteme konulan bilginin güvenliği tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
  • Kullanıcı, diğerlerinin çalışmasını engelleyici nitelikte davranış, sistemin işlemez haline getirilmesi için düzenleme yapmak, sistemin elektronik olarak çökertilmesi gibi davranışlara girmeyecek veya kendi bilgisi dahilinde 3. Şahısların bu şekilde bir eyleme girmesini engelleyecektir.
  • InoTec; InoTec Akademi sistemi ile Internet servis sağlayıcı kuruluşun kuralları çerçevesinde kesintisiz hizmet sunmayı garanti eder. Sistemdeki bilgilerin aylık periyotlarla periyodik olarak yedeğinin alınmasını, sistemde yapılan elektronik güvenlik önlemleri ile sistemin kötü amaçlar için kullanılmasını, bilgilerin çalınmasını engellemeye yönelik önlemler alınmasını sağlayıcı çaba sarf eder.
  • Taraflar elektronik ortamda paylaşılan bilgilerin tam güvenliğinin sağlanmasının mümkün olamayacağının bilincinde bu kullanım koşullarını ve paylaşımlarını bu çerçevede yapmayı kabul etmiştir.
  • InoTec, bu sözleşmenin sistem kullanımına yönelik maddelerine tek taraflı olarak ilave maddeler ekleyebilir.
  • InoTec tek taraflı olarak bu InoTec Akademi web hizmetini vermeyi durdurma, kullanıcılar tarafından hizmetin alımına ait belirli bir ücret talep etme, sistemde yayınlanmak üzere reklam faaliyeti yürütme, bu sözleşmede belirtilen koşullara aykırı olarak hareket eden kullanıcıları sistemden silme haklarını saklı tutar.
  • İş bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
  • Bu sözleşmeyle ilgili yazışma kullanıcıların e-posta adresine ve InoTec’in sistemde verilen adresine yapılacaktır.
  • Anlaşmazlık halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleri’dir.

Bu sözleşme elektronik olarak onaylanmak sureti ile, üye kaydının yapıldığı anda yürürlüğe girmiş, kullanıcı tarafından sistem kullanıldığı ve kendi kaydını silinmediği sürece yürürlükte olacaktır.

cizgib