cizgi

Liderlik

8-9 Aralık 2020
Süre: 2 Gün - Saat: 10:00-16:00

Hızla değişen dinamiklerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz ve bu da etkin Liderlere olan ihtiyacı her geçen gün arttırmaktadır. Liderliğe olan ihtiyacın artışıyla birlikte Etkin Liderlerin içeriği ve tanımları da çeşitlilik göstermeye başlamıştır. Etkin bir Liderlik için, standart tanımlanmış yetkinliklere bireyleri sığdırmaya çalışmak yerine,  o bireye özel, eşşiz yetkinliklerin ortaya çıkartılması ve potansiyelini maksimum seviyede kullanmasını sağlamak çok daha verimli ve kalıcı olacaktır.


Amaç

Bu eğitim ve atölye çalışmasının sonunda katılımcıların farklı liderlik tarzlarını ve bunların kendi iş alanlarında nasıl kullanmaları gerektiğini anlamış, kendi liderlik tarzlarını oluşturma yolunda bir adım atmış, etkin ilişkiler kurma ve hedeflenen sonuçlara ulaşma noktasında motive olmuş çalışanlar olarak ayrılması hedeflenmektedir.


İçerik

 • Yöneticilik ve liderlik  nedir?
 • Farklı liderlik modelleri
 • Ben kimim ve değerlerim
 • Etkin lider olmadaki engellerim
 • Başarı ve başarısızlığın nedenleri
 • Durumsal liderlik, çalışana göre tarzını adapte edebilme yeteneği
 • Etkin liderin özellikleri
 • Liderlik ve davranış profilleri
 • Koç gibi lider takımını nasıl motive eder


Yöntem

 • Teorik bilgilere de yer verilen eğitimde ağırlıklı olarak uygulama, vaka çalışması, takım çalışmaları ve sanatsal aktiviteler ile devam edilmektedir.
 • Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir. Davranış değişikliğinin takibi için gerekirse koçluk desteği alınabilir.
 
 • Kurum çalışan profili ve beklentilerine göre projelendirilebilecek bu eğitim farklı yetkinlikler eklenerek yapılandırılabilmektedir.
 • Kurum beklentileri doğrultusunda eğitim öncesi çalışan yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve sonrasında bireysel gelişimi takip etmek için koçluk desteği verilebilmektedir.
 

 


Katılımcılar

• Liderlik becerilerini geliştirmek isteyen, beyaz yakalı çalışanlar. • Maksimum katılımcı sayısı 20 kişidir.


Gerekli Ön Bilgiler

En az 2 yıllık iş tecrübesi.


Süresi

2Gün

Eğitim Yeri

Online Eğitim
Adres: .>
Telefon: .
» Kroki


GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

InoTec Akademi Web Uygulaması Kullanım Koşulları

Bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, aşağıdaki koşulları kabul eden tüzel veya özel kişi; Kullanıcı, InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.; InoTec olarak anılacaktır.


İş bu sözleşme InoTec tarafından sunulan InoTec Akademi uygulamasındaki hizmetleri kapsamaktadır.

Kullanıcı InoTec Akademi sistemine kayıt olduğu andan itibaren şu şartları kabul etmiştir:

 • Kullanıcı, InoTec Akademi sistemi tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarını almayı, sistemde paylaştığı her türlü bilginin yasal şartları içerecek şeki lde herhangi bir hakaret, küfür, diğerlerini rencide edici söz, yalan beyan, politik eleştiri, gereksiz miktarda spam olarak tanımlanabilecek bilgi, şirket veya üçüncü kişilerin gizliliğini ifşa edici nitelikte bilgi, içermediğini garanti etmektedir.
 • Sisteme konulan bilginin güvenliği tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
 • Kullanıcı, diğerlerinin çalışmasını engelleyici nitelikte davranış, sistemin işlemez haline getirilmesi için düzenleme yapmak, sistemin elektronik olarak çökertilmesi gibi davranışlara girmeyecek veya kendi bilgisi dahilinde 3. Şahısların bu şekilde bir eyleme girmesini engelleyecektir.
 • InoTec; InoTec Akademi sistemi ile Internet servis sağlayıcı kuruluşun kuralları çerçevesinde kesintisiz hizmet sunmayı garanti eder. Sistemdeki bilgilerin aylık periyotlarla periyodik olarak yedeğinin alınmasını, sistemde yapılan elektronik güvenlik önlemleri ile sistemin kötü amaçlar için kullanılmasını, bilgilerin çalınmasını engellemeye yönelik önlemler alınmasını sağlayıcı çaba sarf eder.
 • Taraflar elektronik ortamda paylaşılan bilgilerin tam güvenliğinin sağlanmasının mümkün olamayacağının bilincinde bu kullanım koşullarını ve paylaşımlarını bu çerçevede yapmayı kabul etmiştir.
 • InoTec, bu sözleşmenin sistem kullanımına yönelik maddelerine tek taraflı olarak ilave maddeler ekleyebilir.
 • InoTec tek taraflı olarak bu InoTec Akademi web hizmetini vermeyi durdurma, kullanıcılar tarafından hizmetin alımına ait belirli bir ücret talep etme, sistemde yayınlanmak üzere reklam faaliyeti yürütme, bu sözleşmede belirtilen koşullara aykırı olarak hareket eden kullanıcıları sistemden silme haklarını saklı tutar.
 • İş bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
 • Bu sözleşmeyle ilgili yazışma kullanıcıların e-posta adresine ve InoTec’in sistemde verilen adresine yapılacaktır.
 • Anlaşmazlık halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleri’dir.

Bu sözleşme elektronik olarak onaylanmak sureti ile, üye kaydının yapıldığı anda yürürlüğe girmiş, kullanıcı tarafından sistem kullanıldığı ve kendi kaydını silinmediği sürece yürürlükte olacaktır.

cizgib