cizgi

Üretim Hattında Hedeflerle Çalışan Otonom Takımlar

Henüz eğitim tarihi belirlenmedi
Süre: 3 Gün

Eğitime şimdi kaydol

Üretim yapan firmalarda çalışanlar, günlük yaşanan sorunların ve yetiştirilmeye çalışılan işlerin gölgesinde, çoğu zaman kendilerinin ve şirketlerinin gittikleri yönü göremeyebilirler. Telaş ve karmaşanın arasında yapılan çalışmalar genellikle günü kurtarmak amacı ile gösterilen, şirketin stratejik planınından uzak boşa kürek çekilen çabalardır. 

Bir şirketin ileri gidebilmesi ve büyüyebilmesi için sadece üst yönetm ve beyaz yaka personellerin değil tüm çalışanların yaptıkları işler bazında hedefleri olmalıdır. Üretimde çalışan mavi yaka yöneticilerin bölümlerini belirlenen aylık hedefler ile yönetmesi, hedefe ulaşmak için alınması gereken aksiyonları belirlemesi ve sorumlu olduğu bölümün performansını takip etmesi, hem şirketin ulaşmak istediği hedefe giden adımları daha sonuç odaklı hale getirecek hem de sadece beyaz yakaların değil, mavi yaka çalışanların da kendilerini şirketin önemli bir parçası olarak hissetmelerini sağlayacaktır. Bunun yanında mavi yaka personellerin yaptıkları işleri, şirketin hangi amacına hizmet ettiğini bilmeleri ve o hedef için ilerlemeleri de daha verimli çalışmalarını sağlayacaktır.


Amaç

Eğitim; şirketlerinde üretimden sorumlu beyaz yaka yöneticilerin, mavi yaka ara kademe yöneticiler için bölümleri bazında hedefleri, kilit göstergeleri ve aksiyonlarını belirlemelerini ve firmalarında uygulanabilirliğini sağlamalarını hedeflemektedir.


İçerik

Program içeriğini belge olarak indirmek için tıklayın

 Giriş
Şirket Hedeflerini Anlama (Şirketin üretim için belirlediği genel hedefleri Hoshin Kanri matrisi üzerinde tanımlanması)
Hedef Belirleme Ve Hedeflerle Yönetime (Üretim bölümleri bazında ölçülebilir kilit hedefler belirleme ve şirket hedefleri ile ilişkilendirilmesi)
Üretim Hattı için Aksiyonlar (Üretim bölümleri bazında yapılacak aksiyonları belirleme ve kilit göstergeler ile ilişkilendirilmesi)
Aksiyon Sorumluları (Alınacak aksiyonlar için bölüm bazında sorumluların belirlenmesi)


Yöntem

Eğitimin ilk gününde firmanın üretimden sorumlu beyaz yaka yöneticileri ile birlikte üst yönetimin hedeflerini anlaşılması ve Hoshin Kanri matrisinde şirket hedeflerinin belirlenmesi ile ilgili workshop çalışması yapılacaktır. İkinci gün, mavi yaka teknik ara kademe yöneticiler ile birlikte ilk gün belirlenen hedeflerini ölçülebilir kilit göstergelere çevirerek mavi yaka düzeyinde ifade etme ve her gösterge için hedefler belirleme ile ilgili workshop çalışması yapılacaktır. Üçüncü gün mavi yaka ile birlikte alınacak aksiyonlar belirlenecek ve iç gün boyunca yapılan çalışmalar üst yönetime sunulacaktır. 


Katılımcılar

Kuruluşların üretimden sorumlu mühendis ve yönetici seviyesindeki çalışanları ile ustabaşı veya teknik ara kademe yöneticileri

Bu eğitimin gerekli olduğu pozisyonlar için tıklayınız

Bu eğitimin görevine katkı sağlayacağı pozisyonlar için tıklayınız


Gerekli Ön Bilgiler

Beyaz yaka katılımcıların stratejik planlama eğitimi almış olmaları veya firmalarında stratejik planlama çalışmalarında görev almış olmaları önerilir.


Süresi

3Gün

Makale/Bülten
 

Bu eğitim konusu ile ilgili sitemize kayıtlı makale ve bültenlerin listesi aşağıdadır:


Tarihi belirlenmiş eğitim programlarımıza hızlı erişim için lutfen tıklayınız :

GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

InoTec Akademi Web Uygulaması Kullanım Koşulları

Bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, aşağıdaki koşulları kabul eden tüzel veya özel kişi; Kullanıcı, InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.; InoTec olarak anılacaktır.


İş bu sözleşme InoTec tarafından sunulan InoTec Akademi uygulamasındaki hizmetleri kapsamaktadır.

Kullanıcı InoTec Akademi sistemine kayıt olduğu andan itibaren şu şartları kabul etmiştir:

  • Kullanıcı, InoTec Akademi sistemi tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarını almayı, sistemde paylaştığı her türlü bilginin yasal şartları içerecek şeki lde herhangi bir hakaret, küfür, diğerlerini rencide edici söz, yalan beyan, politik eleştiri, gereksiz miktarda spam olarak tanımlanabilecek bilgi, şirket veya üçüncü kişilerin gizliliğini ifşa edici nitelikte bilgi, içermediğini garanti etmektedir.
  • Sisteme konulan bilginin güvenliği tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
  • Kullanıcı, diğerlerinin çalışmasını engelleyici nitelikte davranış, sistemin işlemez haline getirilmesi için düzenleme yapmak, sistemin elektronik olarak çökertilmesi gibi davranışlara girmeyecek veya kendi bilgisi dahilinde 3. Şahısların bu şekilde bir eyleme girmesini engelleyecektir.
  • InoTec; InoTec Akademi sistemi ile Internet servis sağlayıcı kuruluşun kuralları çerçevesinde kesintisiz hizmet sunmayı garanti eder. Sistemdeki bilgilerin aylık periyotlarla periyodik olarak yedeğinin alınmasını, sistemde yapılan elektronik güvenlik önlemleri ile sistemin kötü amaçlar için kullanılmasını, bilgilerin çalınmasını engellemeye yönelik önlemler alınmasını sağlayıcı çaba sarf eder.
  • Taraflar elektronik ortamda paylaşılan bilgilerin tam güvenliğinin sağlanmasının mümkün olamayacağının bilincinde bu kullanım koşullarını ve paylaşımlarını bu çerçevede yapmayı kabul etmiştir.
  • InoTec, bu sözleşmenin sistem kullanımına yönelik maddelerine tek taraflı olarak ilave maddeler ekleyebilir.
  • InoTec tek taraflı olarak bu InoTec Akademi web hizmetini vermeyi durdurma, kullanıcılar tarafından hizmetin alımına ait belirli bir ücret talep etme, sistemde yayınlanmak üzere reklam faaliyeti yürütme, bu sözleşmede belirtilen koşullara aykırı olarak hareket eden kullanıcıları sistemden silme haklarını saklı tutar.
  • İş bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
  • Bu sözleşmeyle ilgili yazışma kullanıcıların e-posta adresine ve InoTec’in sistemde verilen adresine yapılacaktır.
  • Anlaşmazlık halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleri’dir.

Bu sözleşme elektronik olarak onaylanmak sureti ile, üye kaydının yapıldığı anda yürürlüğe girmiş, kullanıcı tarafından sistem kullanıldığı ve kendi kaydını silinmediği sürece yürürlükte olacaktır.

cizgib