cizgi

Ölçme Bilgisi ve Kalite Kontrol Sertifika Programı

2-3-4, 9-10-11 Eylül 2021
Süre: 6 Gün - Saat: 10:00-16:00

Ürünlerin kullanım yerlerinde ihtiyaç duyulan özelliklerin sağlanması için üretim yapan şirketlerin kendi üretim proseslerinin yönetimi sırasında Kalite Kontrol işlemlerini planlaması ve uygulaması şarttır. Ölçme ve kalite kontrol faaliyetleri müşteri memnuniyetini sağlayacak ürünlerin üretimi için zorunluluktur.  Bu işlemlerin doğru ekipmanlarla, doğru yöntemlerle ve yetkin personel kullanarak gerçekleştirilmesi gerekir. Bu sertifika programının amacı Kalite Kontrol faaliyetleri yürüten elemanların yetkinliklerini arttırmaktır.


Amaç

Modüler içeriğindeki konularla, InoTec’ in yetkin kalite kontrol ekipleri yetiştirmek sloganıyla ortaya koyduğu Ölçme Bilgisi ve Kalite Kontrol Sertifika Programı, katılımcıların malzeme bilgisi, teknik resim okuma ve toleranslandırma bilgileri yanında Ölçüm Sistemleri Analizi konularında da mevcut bilgilerini güncellemelerini ve doğru metotların aktarımını hedeflemektedir.


İçerik

Program içeriğini belge olarak indirmek için tıklayın

Modül 1: Temel Malzeme Şekillendirme ve İmalat Bilgisi

 • Giriş 
 • Temel Malzeme Bilgisi 
 • Malzeme Şekillendirme Yöntemleri  Modül
2: Teknik Resim Okuma ve Tolerans Bilgisi
 • Teknik Resmin Önemi 
 • Teknik Resim Araç ve Gereçleri 
 • Çizgi 
 • İzdüşüm 
 • Görünüş 
 • Ölçek ve Ölçülendirme 
 • İşaret ve Anlamlar 
 • Temel Toleranslandırma Kavramları 
 • Toleranslandırma Prensipleri ve Toleranslandırma Normları 
Modül 3: Üretim Yöntemleri
 • Talaşlı İmalat Yöntemlerinde Kullanılan tezgahlar ve kullanım amaçları
 • Talaşlı Üretim Yöntemlerinde Yüzey pürüzlülüğü
 • Talaşlı İmalat Ürün Hataları
 • Kaynaklı İmalat Yöntemleri ve Standart Gösterimleri
 • Kaynaklı İmalat Ürün Hataları
 • Plastik Şekil Verme Prensibi
 • Plastik Şekillendirme Yöntemleri
 • Plastik Şekillendirmede Üretim Hataları
Modül 4: Kalite Kontrol
 • Kalite Kavramı 
 • Kalite Kavramının Evrimi 
 • Müşteri İsteklerinin Garanti Edilmesinde Kalite Kontrolün Araç Olarak Kullanımı 
 • Kalite Kontrol Teknikleri ve Kontrol Kartları Uygulamaları 
 • Kalite Kontrolde Veri Toplama ve Değerlendirme, Verilerin İstatistiksel Değerlendirilmesi  
Modül 5: Ölçme Tekniği ve Kalibrasyon Bilgisi
 • Ölçme Kavramı 
 • Ölçüm Sistemleri 
 • Ölçme Yöntemleri 
 • Kalibrasyon Kavramı 
 • Akış Şemaları ve Snoptikler
 • Kontrol Planı
 • Ölçüm Sistemleri Analizi 
 • Değerlendirme ve Sınavı


Yöntem

Katılımcılar sayısına göre eğitimin başında 2 veya daha fazla takıma ayrılmaktadır. Teorik bilginin aktarımına paralel olarak eğitim boyunca sürekli olarak uygulamalarla konular pekiştirilmektedir. Eğitim sırasında oluşturulan takımların uygulamalardaki başarıları eğitmen tarafından puanlanarak; rekabet içinde dinamik bir öğrenme atmosferi yaratılmaktadır.

Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir. Sonuç olarak katılımcıların eğitim sırasındaki performansları ile sınav sonucunda elde ettikleri başarı seviyesi dikkate alınarak, toplam başarı puanı oluşturulmaktadır. InoTec sertifika programı katılımcılarına, uygulama metodu itibariyle fark yaratan, günümüzün sürekli gelişen sanayi koşullarına paralel olarak geliştirilen, proaktif yaklaşımlı eğitimler sağlamaktadır.  


Katılımcılar

İmalat sektöründeki kurumların tüm kalite kontrol ekibi.

Bu eğitimin görevine katkı sağlayacağı pozisyonlar için tıklayınız


Gerekli Ön Bilgiler

Herhangi bir ön bilgi şartı bulunmamaktadır.


Süresi

6Gün

Eğitim Yeri

Online Eğitim
Adres: .>
Telefon: .
» Kroki

%30

indirim

Bu fiyata son 3 kişi
750 TL/Gün
yerine
525 TL/Gün
Eğitimden Fotoğraflar
Diğer Tarihler
 

Bu eğitim ayrıca şu tarihlerde de düzenlenecektir:

Eğitim Önerileri
 
GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

InoTec Akademi Web Uygulaması Kullanım Koşulları

Bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, aşağıdaki koşulları kabul eden tüzel veya özel kişi; Kullanıcı, InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.; InoTec olarak anılacaktır.


İş bu sözleşme InoTec tarafından sunulan InoTec Akademi uygulamasındaki hizmetleri kapsamaktadır.

Kullanıcı InoTec Akademi sistemine kayıt olduğu andan itibaren şu şartları kabul etmiştir:

 • Kullanıcı, InoTec Akademi sistemi tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarını almayı, sistemde paylaştığı her türlü bilginin yasal şartları içerecek şeki lde herhangi bir hakaret, küfür, diğerlerini rencide edici söz, yalan beyan, politik eleştiri, gereksiz miktarda spam olarak tanımlanabilecek bilgi, şirket veya üçüncü kişilerin gizliliğini ifşa edici nitelikte bilgi, içermediğini garanti etmektedir.
 • Sisteme konulan bilginin güvenliği tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
 • Kullanıcı, diğerlerinin çalışmasını engelleyici nitelikte davranış, sistemin işlemez haline getirilmesi için düzenleme yapmak, sistemin elektronik olarak çökertilmesi gibi davranışlara girmeyecek veya kendi bilgisi dahilinde 3. Şahısların bu şekilde bir eyleme girmesini engelleyecektir.
 • InoTec; InoTec Akademi sistemi ile Internet servis sağlayıcı kuruluşun kuralları çerçevesinde kesintisiz hizmet sunmayı garanti eder. Sistemdeki bilgilerin aylık periyotlarla periyodik olarak yedeğinin alınmasını, sistemde yapılan elektronik güvenlik önlemleri ile sistemin kötü amaçlar için kullanılmasını, bilgilerin çalınmasını engellemeye yönelik önlemler alınmasını sağlayıcı çaba sarf eder.
 • Taraflar elektronik ortamda paylaşılan bilgilerin tam güvenliğinin sağlanmasının mümkün olamayacağının bilincinde bu kullanım koşullarını ve paylaşımlarını bu çerçevede yapmayı kabul etmiştir.
 • InoTec, bu sözleşmenin sistem kullanımına yönelik maddelerine tek taraflı olarak ilave maddeler ekleyebilir.
 • InoTec tek taraflı olarak bu InoTec Akademi web hizmetini vermeyi durdurma, kullanıcılar tarafından hizmetin alımına ait belirli bir ücret talep etme, sistemde yayınlanmak üzere reklam faaliyeti yürütme, bu sözleşmede belirtilen koşullara aykırı olarak hareket eden kullanıcıları sistemden silme haklarını saklı tutar.
 • İş bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
 • Bu sözleşmeyle ilgili yazışma kullanıcıların e-posta adresine ve InoTec’in sistemde verilen adresine yapılacaktır.
 • Anlaşmazlık halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleri’dir.

Bu sözleşme elektronik olarak onaylanmak sureti ile, üye kaydının yapıldığı anda yürürlüğe girmiş, kullanıcı tarafından sistem kullanıldığı ve kendi kaydını silinmediği sürece yürürlükte olacaktır.

cizgib