Stratejik Eğitim Ortaklığı

Kurumların hedeflerine ulaşmasında insan kaynağının etkin ve verimli şekilde kullanılması için eğitim ihtiyaç analizinden eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesine kadar geçen süreçte stratejik çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir.

Neden Stratejik Eğitim Ortaklığı?

Etkin bir eğitim sürecinin kapsamı ve boyutları geniş yelpazede yetkinlik ve uzmanlık bilgisi gerektirmektedir ve etkin bir eğitim sürecinin sağlanabilmesi birçok bileşene bağlıdır.

Kurumlar, InoTec Stratejik Eğitim Ortaklığı Projesi’ni aşağıda sıralanan nedenlerden ötürü tercih etmektedirler:

 • Kurumsal hedeflere ulaşmak
 • Doğru ve stratejik eğitim planlaması yapmak
 • Düşük maliyet, kuruma özel eğitim dizaynı, kaliteli hizmetle eğitim ihtiyaçlarını karşılamak
 • Tercih edilen eğitmenlerden eğitim almak
 • Eğitim faaliyetleri ile ilgili iş yükünü azaltmak
 • İnsan kaynağının yetkinliğini arttırmak
 • Çalışanların gelişimi hakkında rapor almak
 • Eğitim uygulamaları ve atölye çalışmaları sayesinde daha yüksek çalışan verimine ulaşmak

Stratejik Eğitim Ortaklığının Amacı

Kurumların performansının arttırılması, rekabet avantajlarının sürdürülebilir hale getirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının maliyetlerinin dış kaynak kullanılarak düşürülmesi ve üstün performans elde edilmesi, InoTec’in ve kurumların İnsan Kaynakları Yöneticisinin işbirliğiyle kurumsal hedefler doğrultusunda çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesinin sağlanması, kurumların ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve tecrübenin hazır olmasının sağlanması, hem mavi yaka hem de beyaz yaka çalışanların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, InoTec’in getirdiği “uzman bakış açısı” ile eğitim ihtiyacının doğru ve objektif olarak tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Stratejik Eğitim Ortaklığı Neler Sağlayacak?

Stratejik Eğitim Ortaklığı kurumlara aşağıdaki yararları sağlamaktadır:

 • Stratejik öneme göre uzun vadeli olarak eğitimlerin planlanması
 • Uzman desteği ile eğitim planlaması
 • Eğitimlerin getirisinin ölçülmesi
 • Problemlerin kökten çözülmesine olanak sağlanması
 • Kurumun ihtiyaçlarına özel eğitim programı dizaynın sağlanması
 • Düzenli raporlama ile eğitim faaliyetlerinin etkin takibi
 • Planlama ve organizasyon için harcanan zaman ve maliyetin azaltılması
 • Eğitim için ayrılan bütçenin hedefler ve projeler doğrultusunda etkin kullanımı
 • Entegre ve sürekli eğitim yaklaşımı ile çalışanlarının yetkinliklerinin geliştirilmesi ve kuruma kattıkları değerin arttırılmasının sağlanması
 • InoTec Akademi web sayfasında yayınlanan çok sayıdaki örnek dokümana ulaşım imkanı verilmesi.

Nasıl Başlatılır?

Talep üzerine InoTec danışmanları tarafından kurumda gerçekleştirilecek analiz sonrası Stratejik Eğitim Ortaklığı Belgesi her iki taraf yöneticileri tarafından imzalandıktan sonra sürecin ilk adımı atılmaktadır. InoTec danışmanları ile  kurumların IK Yöneticilerinin gerçekleştirdikleri plan doğrultusunda faaliyetler başlatılarak, eğitim ihtiyacının belirlenmesi, eğitim planlama çalışmaları, eğitimlerin gerçekleştirilmesi, raporlama ve etkinlik değerleme çalışmaları yürütülmektedir.

Katılım Şartları

 1. Proje kapsamına dahil olan kurumun bir çalışanı sözleşme sonuna kadar InoTec Akademi’de düzenlenen InoPoint eğitimlerinden bir tanesine ücretsiz katılım hakkı elde eder. Bu eğitimlerin tarihleri ve konuları InoTec tarafından kurumlara önceden bildirilir.
 2. Proje dahilindeki kurumlarda yılda bir defa ihtiyaç doğrultusunda Eğitim İhtiyaç Analiz çalışması yapılır. Eğitim ihitiyaç analizi; kurumun yapısına uygun olarak InoTec tarafından belirlenen yöntem kullanılarak bir günlük çalışma sonucunda gerçekleştirilecektir.
 3. Proje dahilindeki kurumların Eğitim İhtiyaç Analizi sonucunda oluşturacakları Yıllık Eğitim Programlarına uzman desteği verilecektir.
 4. Proje dahilindeki kurumların İhtiyaç analizi sonucunda belirlenen eğitimlere yeterli katılımcı olması durumunda (en az 8 katılımcı) kurum bünyesinde organize edilecektir.
 5. Kurum bünyesinde 8 kişiden daha az katılım ihtiyacının oluşması durumunda InoTec Akademi’de genel katılıma açık olarak planlanan eğitimlere katılım sağlanacaktır.
 6. Proje kapsamında eğitim programlarına katılım sonuçları yılda bir defa InoTec tarafından raporlanacaktır.
 7. Proje kapsamındaki kurum, InoTec danışmanları veya Eğitim Koordinatörü tarafından yılda bir defa ziyaret edilerek eğitim programlarının sonuçları ilgili çalışanlarla gözden geçirilecektir.
 8. Proje kapsamında yer alan kurum, ücretsiz hak kazanılan eğitimler dışında, InoTec Eğitim Merkezi’nde yıl boyunca programlanan eğitimlere en az 20 adam.gün katılmayı ve kurumun bünyesinde düzenlenmek üzere en az 6 günlük eğitim hizmeti almayı taahhüt eder.
 9. InoTec, portföyü dışındaki eğitim konularına ihtiyaç duyulduğu takdirde kurum adına bu eğitimler genel katılıma açık veya kurum içi olarak organize edecektir.
 10. Proje kapsamında sunulacak kurum dahilindeki eğitimlere sabit günlük ücret uygulanacak olup, bedel sözleşmenin imzalanması aşamasında tespit edilir.
 11. Diğer taraftan InoTec Akademi bünyesinde düzenlenen eğitimlere katılımda özel indirimler uygulanır.

Eğitimlerimizi sosyal medyada takip edebilirsiniz

InoTec Akademi, bir InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı markasıdır.
TSE HYB belgesine sahip bir eğitim kurumudur.
Kurumumuz Turquality 1.Seviye Akredite Danışmanlık Kuruluşudur.