cizgi

Üretim Hatlarının Savaşçıları... Yıldız Çalışanlar MAVİ YAKA Yetkinlik Geliştirme Programı


Üretim Hatlarının Savaşçıları… MAVİ YAKA personelinin yetkinliklerini geliştirmek üzere "Yıldız Çalışanlar Okulu Programı"

 

Mavi Yaka Yönetici Yetkinlik Geliştirme Yıldız Çalışanlar Okulu, üretim yapan şirketlerin mavi yakalı personelini yönetmek üzere görev yapan çalışanların (ustabaşı, postabaşı, tekniker, teknisyen vb) yönetsel yetkinliklerini geliştirmek ve kurumlarının verimliliğine direkt olarak etki etmek amacı ile hazırlanmıştır. Yetişkin öğrenme stiline uygun takım çalışması metodolojisi, zengin eğitim araçları kullanımı, tecrübeli eğitmenler, video gösterimleri, eğlenceli uygulamalar, dinamik ve interaktif katılım ortamı...

 

Mavi Yaka Yıldız Çalışanlar Okulu ile eli işe değen ve katma değer üretilmesinde en büyük rolü oynayan operatörlerin direkt yöneticilerine odaklanılmaktadır. Böylece kurumların yarattıkları katma değerin arttırılması hedeflenmektedir. 

 

Mavi Yaka Yönetici Yetkinlik Geliştirme Yıldız Çalışanlar Okulu hem genel katılıma açık, hem de kurumlara özel düzenlenmektedir. Her eğitim seansı birer hafta aralıklarla uygulanarak 14 haftalık süreye yayılmaktadır. Her hafta verilen ödev ve görevlerle katılımcıların iki seans arasındaki sürede öğrenmeye devam etmeleri temin edilmektedir.

 

Her eğitim seansı üç saatlik süreyi kapsamakta olup, her ders saati 50 dakikalıktır. Her 50 dakikada bir 10 dakikalık ara verilerek, katılımcıların dinlenmesi ve salonun bir sonraki derse hazırlanması sağlanmaktadır.

 

14. hafta mezuniyet töreni gerçekleştirilerek,  kutlama yapılmakta ve katılım sertifikası verilmektedir.

 

Mavi Yaka Yıldız Çalışanlar Okulu Tanıtım Kataloğu

İlgili Belgeler
 

Bu duyuru ile ilgili belgeler aşağıdadır:


Tarihi belirlenmiş eğitim programlarımıza hızlı erişim için lutfen tıklayınız :

GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

InoTec Akademi Web Uygulaması Kullanım Koşulları

Bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, aşağıdaki koşulları kabul eden tüzel veya özel kişi; Kullanıcı, InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.; InoTec olarak anılacaktır.


İş bu sözleşme InoTec tarafından sunulan InoTec Akademi uygulamasındaki hizmetleri kapsamaktadır.

Kullanıcı InoTec Akademi sistemine kayıt olduğu andan itibaren şu şartları kabul etmiştir:

  • Kullanıcı, InoTec Akademi sistemi tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarını almayı, sistemde paylaştığı her türlü bilginin yasal şartları içerecek şeki lde herhangi bir hakaret, küfür, diğerlerini rencide edici söz, yalan beyan, politik eleştiri, gereksiz miktarda spam olarak tanımlanabilecek bilgi, şirket veya üçüncü kişilerin gizliliğini ifşa edici nitelikte bilgi, içermediğini garanti etmektedir.
  • Sisteme konulan bilginin güvenliği tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
  • Kullanıcı, diğerlerinin çalışmasını engelleyici nitelikte davranış, sistemin işlemez haline getirilmesi için düzenleme yapmak, sistemin elektronik olarak çökertilmesi gibi davranışlara girmeyecek veya kendi bilgisi dahilinde 3. Şahısların bu şekilde bir eyleme girmesini engelleyecektir.
  • InoTec; InoTec Akademi sistemi ile Internet servis sağlayıcı kuruluşun kuralları çerçevesinde kesintisiz hizmet sunmayı garanti eder. Sistemdeki bilgilerin aylık periyotlarla periyodik olarak yedeğinin alınmasını, sistemde yapılan elektronik güvenlik önlemleri ile sistemin kötü amaçlar için kullanılmasını, bilgilerin çalınmasını engellemeye yönelik önlemler alınmasını sağlayıcı çaba sarf eder.
  • Taraflar elektronik ortamda paylaşılan bilgilerin tam güvenliğinin sağlanmasının mümkün olamayacağının bilincinde bu kullanım koşullarını ve paylaşımlarını bu çerçevede yapmayı kabul etmiştir.
  • InoTec, bu sözleşmenin sistem kullanımına yönelik maddelerine tek taraflı olarak ilave maddeler ekleyebilir.
  • InoTec tek taraflı olarak bu InoTec Akademi web hizmetini vermeyi durdurma, kullanıcılar tarafından hizmetin alımına ait belirli bir ücret talep etme, sistemde yayınlanmak üzere reklam faaliyeti yürütme, bu sözleşmede belirtilen koşullara aykırı olarak hareket eden kullanıcıları sistemden silme haklarını saklı tutar.
  • İş bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
  • Bu sözleşmeyle ilgili yazışma kullanıcıların e-posta adresine ve InoTec’in sistemde verilen adresine yapılacaktır.
  • Anlaşmazlık halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleri’dir.

Bu sözleşme elektronik olarak onaylanmak sureti ile, üye kaydının yapıldığı anda yürürlüğe girmiş, kullanıcı tarafından sistem kullanıldığı ve kendi kaydını silinmediği sürece yürürlükte olacaktır.

cizgib