cizgi

IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi

Henüz eğitim tarihi belirlenmedi
Süre: 1 Gün

Eğitime şimdi kaydol

Herhangi bir sistemin tasarlanması ve etkin bir şekilde yürütülebilmesinin ölçüm kriterleri göreceli bir kavram olarak düşünülebilir. Ancak IATF 16949:2016 Teknik Spesifikasyonu'nun uygulamaya alınması ve performansının ölçülmesi için yine ISO tarafından tespit edilen ve uygulama alanı bulan iç tetkik sistematiği bu sorunun üstesinden başarı ile gelebilmektedir. İç tetkikler kalite yönetim sisteminin güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek sürekli geliştirilmesini hedef almaktadır. Bu kapsamda söz konusu kalite tetkiklerinin başarıyla yürütülebilmesi için yeterli yetkinliğe sahip denetçilere ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim; yapısı itibarı ile IATF16949:2016 standardına göre kurulmuş sistemlerin iç tetkikini gerçekleştirecek denetçilerin ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriyi karşılayacak özellikte hazırlanmış olup modüler yapısı ile kolay anlaşılır formata indirgenmiştir.  


Amaç

İç Denetçi Eğitimi; bünyelerinde kalite yönetim sistemi kurmuş veya kurmak isteyen kuruluşların ihtiyaç duyacakları denetçilerin yetiştirilmesini hedeflemektedir. Diğer taraftan bu eğitim kapsamında bütün olarak bir iç tetkik sisteminin kurulması ve yönetilmesi ile ilgili tüm unsurlara yer verilmektedir. Eğitim sonunda katılımcılar denetçilikle ilgili temel bilgileri edinmekle birlikte, aynı zamanda etkin işleyen bir iç tetkik sistemini kendi kuruluşlarında oluşturup yönetme yetisine sahip olacaklardır.


İçerik

Program içeriğini belge olarak indirmek için tıklayın

1. Denetime giriş 
•    Temel kalite kavramları
•    Kalite yönetim sisteminde denetimin yeri
•    Baş denetçi ve denetçilerin görev ve nitelikler
•    Denetimde iletişim
2. Planlama
•    Denetçi seçimi
•    Kalite denetiminin planlanması
•    Soru listelerinin hazırlanması
3. Değerlendirme
4. Kapanış toplantısına hazırlık
5. Kapanış toplantısı    
6. Denetim raporunun hazırlanması
•    İçerik
•    Kapsam
•    Dağıtım
7. Örnek uygulama

Kilit Kavramlar:
FMEAPoka YokeMSAQFDKalite EviAPQP-PPAP, İleri Ürün Kalite PlanlamasıKalite PlanıHata ŞiddetiHata TürüHata EtkisiRisk Öncelik SayısıD-FMEAP-FMEAProses FMEADizayn FMEA,  Önleyici FaaliyetDüzeltici FaaliyetYalın YönetimYalın ÜretimAndonJidokaTPMSMEDSQDCM ...


Yöntem

Katılımcılar sayısına göre eğitimin başında 2 veya daha fazla takıma ayrılmaktadır. Teorik bilginin aktarımına paralel olarak eğitim boyunca sürekli olarak uygulamalarla konular pekiştirilmektedir. Eğitim sırasında oluşturulan takımların uygulamalardaki başarıları eğitmen tarafından puanlanarak; rekabet içinde dinamik bir öğrenme atmosferi yaratılmaktadır. Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir. Sonuç olarak katılımcıların eğitim sırasındaki performansları ile sınav sonucunda elde ettikleri başarı seviyesi dikkate alınarak, toplam başarı puanı oluşturulmaktadır.


Katılımcılar

Her seviye ve disiplinden çalışanlar.

Bu eğitimin gerekli olduğu pozisyonlar için tıklayınız

Bu eğitimin görevine katkı sağlayacağı pozisyonlar için tıklayınız


Gerekli Ön Bilgiler

Katılımcıların IATF 16949:2016 Teknik Spesifikasyonu Temel Şartları Eğitimini almış olmaları gerekmektedir.


Süresi

1Gün

Eğitimden Fotoğraflar
İlgili Programlar
 

Bu eğitim aynı zamanda aşağıda listelenen programlarımız kapsamında yer almaktadır :


Tarihi belirlenmiş eğitim programlarımıza hızlı erişim için lutfen tıklayınız :

GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

InoTec Akademi Web Uygulaması Kullanım Koşulları

Bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, aşağıdaki koşulları kabul eden tüzel veya özel kişi; Kullanıcı, InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.; InoTec olarak anılacaktır.


İş bu sözleşme InoTec tarafından sunulan InoTec Akademi uygulamasındaki hizmetleri kapsamaktadır.

Kullanıcı InoTec Akademi sistemine kayıt olduğu andan itibaren şu şartları kabul etmiştir:

  • Kullanıcı, InoTec Akademi sistemi tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarını almayı, sistemde paylaştığı her türlü bilginin yasal şartları içerecek şeki lde herhangi bir hakaret, küfür, diğerlerini rencide edici söz, yalan beyan, politik eleştiri, gereksiz miktarda spam olarak tanımlanabilecek bilgi, şirket veya üçüncü kişilerin gizliliğini ifşa edici nitelikte bilgi, içermediğini garanti etmektedir.
  • Sisteme konulan bilginin güvenliği tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
  • Kullanıcı, diğerlerinin çalışmasını engelleyici nitelikte davranış, sistemin işlemez haline getirilmesi için düzenleme yapmak, sistemin elektronik olarak çökertilmesi gibi davranışlara girmeyecek veya kendi bilgisi dahilinde 3. Şahısların bu şekilde bir eyleme girmesini engelleyecektir.
  • InoTec; InoTec Akademi sistemi ile Internet servis sağlayıcı kuruluşun kuralları çerçevesinde kesintisiz hizmet sunmayı garanti eder. Sistemdeki bilgilerin aylık periyotlarla periyodik olarak yedeğinin alınmasını, sistemde yapılan elektronik güvenlik önlemleri ile sistemin kötü amaçlar için kullanılmasını, bilgilerin çalınmasını engellemeye yönelik önlemler alınmasını sağlayıcı çaba sarf eder.
  • Taraflar elektronik ortamda paylaşılan bilgilerin tam güvenliğinin sağlanmasının mümkün olamayacağının bilincinde bu kullanım koşullarını ve paylaşımlarını bu çerçevede yapmayı kabul etmiştir.
  • InoTec, bu sözleşmenin sistem kullanımına yönelik maddelerine tek taraflı olarak ilave maddeler ekleyebilir.
  • InoTec tek taraflı olarak bu InoTec Akademi web hizmetini vermeyi durdurma, kullanıcılar tarafından hizmetin alımına ait belirli bir ücret talep etme, sistemde yayınlanmak üzere reklam faaliyeti yürütme, bu sözleşmede belirtilen koşullara aykırı olarak hareket eden kullanıcıları sistemden silme haklarını saklı tutar.
  • İş bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
  • Bu sözleşmeyle ilgili yazışma kullanıcıların e-posta adresine ve InoTec’in sistemde verilen adresine yapılacaktır.
  • Anlaşmazlık halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleri’dir.

Bu sözleşme elektronik olarak onaylanmak sureti ile, üye kaydının yapıldığı anda yürürlüğe girmiş, kullanıcı tarafından sistem kullanıldığı ve kendi kaydını silinmediği sürece yürürlükte olacaktır.

cizgib