cizgi

Otomotiv Sektörü için Kalite Mühendisi Yetiştirme Sertifika Programı

Henüz eğitim tarihi belirlenmedi
Süre: 9 Gün

Eğitime şimdi kaydol

Kalite Mühendisi Yetiştirme Programı; ürün/hizmet ve süreç kalitesini belirlemek, ölçmek ve iyileştirmek isteyen kişi ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dizayn edilmiştir. Bu program ile otomotiv sektöründeki kuruluşlarda kalite yönetim ve iyileştirme faaliyetlerinin planlama ve uygulanmasında liderlik yapabilecek bilgi seviyesine ulaşmış Kalite Mühendisleri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

6 modülden oluşan program; ilk olarak Kalite Mühendislerinin sahip olması gereken yetkinlikleri, görevleri, temel kalite bilgileri ve sektör içinde faaliyet gösterdikleri pazarın dinamiklerinin katılımcılar tarafından anlaşılmasından başlamaktadır. İkinci modülden itibaren bir Kalite Mühendisinin otomotiv sektöründe ihtiyaç duyduğu ISO 9001:2015 ve IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemi standart bilgisi ve diğer yönetim sistemleri temel bilgileri kendisine kazandırılmaktadır. Üçüncü modülde; IATF 16949 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetimi ile birlikte; tedarikçi denetimi, süreç denetimi ve ürün denetimi yolu ile kuruluşlar içinde sürdürülen faaliyetlerin performansının izlenerek kontrol altına alınması hedeflenmektedir. Dördüncü modülde ürün ve süreçlerin yönetiminin planlanması, kontrol sistemlerin tasarlanması, uygulama ve geliştirilmesi esas alınmıştır. Beşinci modülde; Kalite Mühendisinin olaylara analitik düşünce tarzıyla yaklaşmasının sağlanması hedeflemekte ve problemleri çözmek için kullanabilecekleri özel kalite geliştirme araç ve teknikleri katılımcılara aktarılacaktır. Son olarak altıncı modülde; tepe yönetimin sağlıklı karar alması amacıyla,  kuruluş içinde sürdürülen kalite ve kontrol faaliyetlerinin performansının raporlanmasında kullanılacak teknikler ve yöntemler ele alınmaktadır.

Program mezunlarımıza aşağıdaki 4 sertifika verilmektedir:

1. Otomotiv Sektörü için Kalite Mühendisi Yetiştirme Programı Sertifikası
2. ISO 9001:2015 ve IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemi Temel Şartlar Sertifikası
3. ISO 9001:2015 ve IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemleri İç Denetçi Sertifikası
4. APQP-PPAP Sertifikası


Amaç

Kalite Mühendisi Yetiştirme Programı sayesinde;

 • Vizyon sahibi,
 • IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Şartlar ve İç Denetçi sertifikalarına sahip,
 • IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemleri denetimi, Proses, Ürün ve Tedarikçi denetimi yapabilen,
 • APQP-PPAP, FMEA, MSA,SPC bilgi sahibi,
 • Kontrol Planı hazırlayabilen,
 • Kalite araç ve teknikleriyle ölçüm yapabilen,
 • Takım bazlı problem çözme sürecine hakim
 • Rapor hazırlayıp sunabilen,

Kalite Mühendisleri yetiştirilmektedir.


İçerik

Program içeriğini belge olarak indirmek için tıklayın

1. Modül: Kalite Mühendisliğine ilk adım

 • Kalite Mühendisinin görevleri
 • Kalite Mühendisinin sahip olması gereken yetkinlikler
 • Temel kalite bilgisi
 • Otomotiv sektörünün dinamikleri
2. Modül: Sistem bilgisi
 • ISO 9001:2015 ve IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemi
 • Diğer yönetim sistemleri
3. Modül:  Analiz yeteneği
 • ISO 9001:2015 ve IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi
 • Tedarikçi denetimi
 • Proses denetimi
 • Ürün denetimi
4. Modül:  İleri ürün kalite planlaması süreci ve Kalite Mühendisinin rolü
 • APQP-PPAP süreci
 • Hata türleri ve etkileri analizi (FMEA)
 • Kontrol planı hazırlama
 • Ölçüm sistemi analizi (MSA)
 • İstatistiksel Proses Kontrol (SPC)
5. Modül:  İleri ürün kalite planlaması süreci ve Kalite Mühendisinin rolü
 • Kalite araç ve teknikleri
 • Problem çözme yöntemleri
 • 8D
 • A3 tekniği
 • Puko döngüsü
 • SQDCM, QRQC ve T-Kart
6. Modül:  Raporlama ve sunum yeteneği
 • Rapor hazırlama
 • Rapor sunma
 • Program özeti
 • Eğitim Değerlendirmesi
 • Sınav

Kilit Kavramlar:
FMEAPoka YokeMSAQFDKalite EviAPQP-PPAP, İleri Ürün Kalite PlanlamasıKalite PlanıHata ŞiddetiHata TürüHata EtkisiRisk Öncelik SayısıD-FMEAP-FMEAProses FMEADizayn FMEA,  Önleyici FaaliyetDüzeltici FaaliyetYalın YönetimYalın ÜretimAndonJidokaTPMSMEDSQDCM ...


Yöntem

Katılımcılar sayısına göre eğitimin başında 2 veya daha fazla takıma ayrılmaktadır. Teorik bilginin aktarımına paralel olarak eğitim boyunca sürekli olarak uygulamalarla konular pekiştirilmektedir. Eğitim sırasında oluşturulan takımların uygulamalardaki başarıları eğitmen tarafından puanlanarak; rekabet içinde dinamik bir öğrenme atmosferi yaratılmaktadır.

Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir. Sonuç olarak katılımcıların eğitim sırasındaki performansları ile sınav sonucunda elde ettikleri başarı seviyesi dikkate alınarak, toplam başarı puanı oluşturulmaktadır.

InoTec sertifika programı katılımcılarına, uygulama metodu itibariyle fark yaratan, günümüzün sürekli gelişen sanayi koşullarına paralel olarak geliştirilen, proaktif yaklaşımlı eğitimler sağlamaktadır.


Katılımcılar

Kuruluşlarında Kalite Departmanlarında görev yapan, kendini geliştirerek kuruluşuna katma değer sağlamayı amaçlayan Kalite Mühendisleri/Yöneticileri veya meslek hayatlarına kalite mühendisi/yöneticisi olarak devam etmek isteyen çalışanlar.


Gerekli Ön Bilgiler

Herhangi bir ön bilgi şartı bulunmamaktadır.


Süresi

9Gün


GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

InoTec Akademi Web Uygulaması Kullanım Koşulları

Bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, aşağıdaki koşulları kabul eden tüzel veya özel kişi; Kullanıcı, InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.; InoTec olarak anılacaktır.


İş bu sözleşme InoTec tarafından sunulan InoTec Akademi uygulamasındaki hizmetleri kapsamaktadır.

Kullanıcı InoTec Akademi sistemine kayıt olduğu andan itibaren şu şartları kabul etmiştir:

 • Kullanıcı, InoTec Akademi sistemi tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarını almayı, sistemde paylaştığı her türlü bilginin yasal şartları içerecek şeki lde herhangi bir hakaret, küfür, diğerlerini rencide edici söz, yalan beyan, politik eleştiri, gereksiz miktarda spam olarak tanımlanabilecek bilgi, şirket veya üçüncü kişilerin gizliliğini ifşa edici nitelikte bilgi, içermediğini garanti etmektedir.
 • Sisteme konulan bilginin güvenliği tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
 • Kullanıcı, diğerlerinin çalışmasını engelleyici nitelikte davranış, sistemin işlemez haline getirilmesi için düzenleme yapmak, sistemin elektronik olarak çökertilmesi gibi davranışlara girmeyecek veya kendi bilgisi dahilinde 3. Şahısların bu şekilde bir eyleme girmesini engelleyecektir.
 • InoTec; InoTec Akademi sistemi ile Internet servis sağlayıcı kuruluşun kuralları çerçevesinde kesintisiz hizmet sunmayı garanti eder. Sistemdeki bilgilerin aylık periyotlarla periyodik olarak yedeğinin alınmasını, sistemde yapılan elektronik güvenlik önlemleri ile sistemin kötü amaçlar için kullanılmasını, bilgilerin çalınmasını engellemeye yönelik önlemler alınmasını sağlayıcı çaba sarf eder.
 • Taraflar elektronik ortamda paylaşılan bilgilerin tam güvenliğinin sağlanmasının mümkün olamayacağının bilincinde bu kullanım koşullarını ve paylaşımlarını bu çerçevede yapmayı kabul etmiştir.
 • InoTec, bu sözleşmenin sistem kullanımına yönelik maddelerine tek taraflı olarak ilave maddeler ekleyebilir.
 • InoTec tek taraflı olarak bu InoTec Akademi web hizmetini vermeyi durdurma, kullanıcılar tarafından hizmetin alımına ait belirli bir ücret talep etme, sistemde yayınlanmak üzere reklam faaliyeti yürütme, bu sözleşmede belirtilen koşullara aykırı olarak hareket eden kullanıcıları sistemden silme haklarını saklı tutar.
 • İş bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
 • Bu sözleşmeyle ilgili yazışma kullanıcıların e-posta adresine ve InoTec’in sistemde verilen adresine yapılacaktır.
 • Anlaşmazlık halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleri’dir.

Bu sözleşme elektronik olarak onaylanmak sureti ile, üye kaydının yapıldığı anda yürürlüğe girmiş, kullanıcı tarafından sistem kullanıldığı ve kendi kaydını silinmediği sürece yürürlükte olacaktır.

cizgib