cizgi
Stratejik Eğitim Ortaklığı

Kurumların hedeflerine ulaşmasında insan kaynağının etkin ve verimli şekilde kullanılması için eğitim ihtiyaç analizinden eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesine kadar geçen süreçte stratejik çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir.

Teklif Al

Neden Stratejik Eğitim Ortaklığı?

Etkin bir eğitim sürecinin kapsamı ve boyutları geniş yelpazede yetkinlik ve uzmanlık bilgisi gerektirmektedir ve etkin bir eğitim sürecinin sağlanabilmesi birçok bileşene bağlıdır.

Kurumlar, InoTec Stratejik Eğitim Ortaklığı Projesi’ni aşağıda sıralanan nedenlerden ötürü tercih etmektedirler:

 • Kurumsal hedeflere ulaşmak
 • Doğru ve stratejik eğitim planlaması yapmak
 • Düşük maliyet, kuruma özel eğitim dizaynı, kaliteli hizmetle eğitim ihtiyaçlarını karşılamak
 • Tercih edilen eğitmenlerden eğitim almak
 • Eğitim faaliyetleri ile ilgili iş yükünü azaltmak
 • İnsan kaynağının yetkinliğini arttırmak
 • Çalışanların gelişimi hakkında rapor almak
 • Eğitim uygulamaları ve atölye çalışmaları sayesinde daha yüksek çalışan verimine ulaşmak

Stratejik Eğitim Ortaklığının Amacı

Kurumların performansının arttırılması, rekabet avantajlarının sürdürülebilir hale getirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının maliyetlerinin dış kaynak kullanılarak düşürülmesi ve üstün performans elde edilmesi, InoTec’in ve kurumların İnsan Kaynakları Yöneticisinin işbirliğiyle kurumsal hedefler doğrultusunda çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesinin sağlanması, kurumların ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve tecrübenin hazır olmasının sağlanması, hem mavi yaka hem de beyaz yaka çalışanların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, InoTec’in getirdiği “uzman bakış açısı” ile eğitim ihtiyacının doğru ve objektif olarak tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Stratejik Eğitim Ortaklığı Neler Sağlayacak?

Stratejik Eğitim Ortaklığı kurumlara aşağıdaki yararları sağlamaktadır:

 • Stratejik öneme göre uzun vadeli olarak eğitimlerin planlanması
 • Uzman desteği ile eğitim planlaması
 • Eğitimlerin getirisinin ölçülmesi
 • Problemlerin kökten çözülmesine olanak sağlanması
 • Kurumun ihtiyaçlarına özel eğitim programı dizaynın sağlanması
 • Düzenli raporlama ile eğitim faaliyetlerinin etkin takibi
 • Planlama ve organizasyon için harcanan zaman ve maliyetin azaltılması
 • Eğitim için ayrılan bütçenin hedefler ve projeler doğrultusunda etkin kullanımı
 • Entegre ve sürekli eğitim yaklaşımı ile çalışanlarının yetkinliklerinin geliştirilmesi ve kuruma kattıkları değerin arttırılmasının sağlanması
 • InoTec Akademi web sayfasında yayınlanan çok sayıdaki örnek dokümana ulaşım imkanı verilmesi.

Nasıl Başlatılır?

Talep üzerine InoTec danışmanları tarafından kurumda gerçekleştirilecek analiz sonrası Stratejik Eğitim Ortaklığı Belgesi her iki taraf yöneticileri tarafından imzalandıktan sonra sürecin ilk adımı atılmaktadır. InoTec danışmanları ile  kurumların IK Yöneticilerinin gerçekleştirdikleri plan doğrultusunda faaliyetler başlatılarak, eğitim ihtiyacının belirlenmesi, eğitim planlama çalışmaları, eğitimlerin gerçekleştirilmesi, raporlama ve etkinlik değerleme çalışmaları yürütülmektedir.

Katılım Şartları

 1. Proje dahilindeki kurumlar Eğitim İhtiyaçları doğrultusunda oluşturacakları Yıllık Eğitim Programlarına uzman ve sistem desteği verilecektir.
 2. Proje dahilindeki kurumların ihtiyaç analizi sonucunda belirlenen eğitimlere yeterli katılımcı olması durumunda (en az 8 katılımcı) kurum bünyesinde organize edilecektir. Kurum bünyesinde 8 kişiden daha az katılım ihtiyacının oluşması durumunda InoTec Eğitimlerinden genel katılıma açık olarak planlanan eğitimlere katılım sağlanacaktır.
 3. Genel katılıma açık eğitimler, öncelikli olarak Stratejik Eğitim Ortaklığı projesine katılan firmaların yıllık eğitim planları baz alınarak, firmanın ihtiyaçları doğrultusunda planlanacaktır. Genel katılıma açık eğitimlerde kişi sınırlaması olmadan eğitimin günlük bedeli üzerinden %30 indirim uygulanacaktır. Aynı eğitime firmadan 3 ve üzeri kişi katılması durumunda her kişi için %50 indirim uygulanacaktır.
 4. Proje kapsamında yer alan kuruma, kurum bünyesinde düzenlenecek eğitimler için 1 yıl boyunca (Mavi Yaka Yıldız Çalışanlar Okulu Programı hariç) hiçbir eğitim konusu ve süre ayrımı olmaksızın aşağıda belirlenen günlük fiyatlar uygulanacaktır.
 5. Proje kapsamında sunulacak hizmetlerle ilgili fiyatlandırma aşağıdaki gibi olacaktır. Belirtilen fiyatlar sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren 1 (bir) yıl boyunca geçerli olacaktır.
Tarihi belirlenmiş eğitim programlarımıza hızlı erişim için lutfen tıklayınız :

GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

InoTec Akademi Web Uygulaması Kullanım Koşulları

Bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, aşağıdaki koşulları kabul eden tüzel veya özel kişi; Kullanıcı, InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.; InoTec olarak anılacaktır.


İş bu sözleşme InoTec tarafından sunulan InoTec Akademi uygulamasındaki hizmetleri kapsamaktadır.

Kullanıcı InoTec Akademi sistemine kayıt olduğu andan itibaren şu şartları kabul etmiştir:

 • Kullanıcı, InoTec Akademi sistemi tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarını almayı, sistemde paylaştığı her türlü bilginin yasal şartları içerecek şeki lde herhangi bir hakaret, küfür, diğerlerini rencide edici söz, yalan beyan, politik eleştiri, gereksiz miktarda spam olarak tanımlanabilecek bilgi, şirket veya üçüncü kişilerin gizliliğini ifşa edici nitelikte bilgi, içermediğini garanti etmektedir.
 • Sisteme konulan bilginin güvenliği tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
 • Kullanıcı, diğerlerinin çalışmasını engelleyici nitelikte davranış, sistemin işlemez haline getirilmesi için düzenleme yapmak, sistemin elektronik olarak çökertilmesi gibi davranışlara girmeyecek veya kendi bilgisi dahilinde 3. Şahısların bu şekilde bir eyleme girmesini engelleyecektir.
 • InoTec; InoTec Akademi sistemi ile Internet servis sağlayıcı kuruluşun kuralları çerçevesinde kesintisiz hizmet sunmayı garanti eder. Sistemdeki bilgilerin aylık periyotlarla periyodik olarak yedeğinin alınmasını, sistemde yapılan elektronik güvenlik önlemleri ile sistemin kötü amaçlar için kullanılmasını, bilgilerin çalınmasını engellemeye yönelik önlemler alınmasını sağlayıcı çaba sarf eder.
 • Taraflar elektronik ortamda paylaşılan bilgilerin tam güvenliğinin sağlanmasının mümkün olamayacağının bilincinde bu kullanım koşullarını ve paylaşımlarını bu çerçevede yapmayı kabul etmiştir.
 • InoTec, bu sözleşmenin sistem kullanımına yönelik maddelerine tek taraflı olarak ilave maddeler ekleyebilir.
 • InoTec tek taraflı olarak bu InoTec Akademi web hizmetini vermeyi durdurma, kullanıcılar tarafından hizmetin alımına ait belirli bir ücret talep etme, sistemde yayınlanmak üzere reklam faaliyeti yürütme, bu sözleşmede belirtilen koşullara aykırı olarak hareket eden kullanıcıları sistemden silme haklarını saklı tutar.
 • İş bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
 • Bu sözleşmeyle ilgili yazışma kullanıcıların e-posta adresine ve InoTec’in sistemde verilen adresine yapılacaktır.
 • Anlaşmazlık halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleri’dir.

Bu sözleşme elektronik olarak onaylanmak sureti ile, üye kaydının yapıldığı anda yürürlüğe girmiş, kullanıcı tarafından sistem kullanıldığı ve kendi kaydını silinmediği sürece yürürlükte olacaktır.

cizgib