cizgi

Çizgi Ötesi Liderlik Gelişim Eğitimi

05-06 ve 12-13.06.2024
Süre: 4  Gün - Saat: 10:00-16:00

12K Çizgi Ötesi Gelişim Modeli yelkenli alegorisini kullanır. Modele göre liderlik yeteneklerinin geliştirilmesi, liderin kendi yeteneklerini fark etmesi ile başlar. 12K ALL Model'in kriterlerine göre gerçekleştirilen analiz sonucunda elde edilen detaylı rapor sayesinde lider, öncelikli olarak kendisine liderlik yapmanın ilk adım olduğunu fark eder. Liderlik yetkinlikleri konusunda bilinç düzeyi artan lider, yelkenli benzetmesinde olduğu gibi kendi koyduğu hedeflere yolculuklar yapar. Her yolculuk, liderin deneyimlerinden elde ettiği çıkarımlarla kendisini geliştirmesine neden olur. 

12K ALL Çizgi Ötesi Liderlik  Gelişim Modeli bireylerin liderlik özelliklerini analiz etmek, belirlemek ve geliştirmek için oluşturulmuş bir modeldir. InoTec tarafından geliştirilen 12K Çizgi Ötesi Liderlik Modeline göre liderliğin 4 ana, 12 temel ve 107 alt kriteri bulunmaktadır.


Amaç

Katılımcıların bir lider olarak kendilerini tanımaları ve gelişim planı oluşturmalarını sağlamak.

BU EĞİTİM PROGRAMI VE WEB TABANLI ÖZEL UYGULAMA İLE DESTEKLENMEKTEDİR. 


İçerik

Program içeriğini belge olarak indirmek için tıklayın

1-2. Gün: Çizgi Ötesi Liderlik

 • Liderlik Kavramı
 •  Liderlik Türleri
 • Liderlik Gelişim Yolculuğu ve Yelkenli Alegorisi
 • Yelkenli ile Liderlik Yolculuğu
 • 12K ALL Çizgi Ötesi Liderlik Kriterleri
 • 12K ALL Web Uygulaması ile Kişilik Profil Analizi
 • 12K ALL Web Uygulaması ile Çizgi Ötesi Liderlik Analizi
 • 360 Değerlendiricilerin Planlanması

Eğitim katılımcılarının kendi 360 o  değerlendiricilerine anket göndermesi ve raporun oluşumunu tamamlamaları. 

Rapor Örneği


3-4. Gün: Çizgi Ötesi Liderlik Kriter Analiz Raporunun Değerlendirilmesi ve Yorumlanması
 • Raporun Yorumlama Metodolojisi
 • Yorumlama Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
 • Raporların Liderlerin Erişimine Açılması
 • Soru - Cevap Seansı
 • Liderlik Gelişim Yolculuğu Planlaması


Yöntem

 
Uygulama Adımları :

 1. 12K ALL (Çizgi Ötesi  Liderlik) Sisteminin uygulanacağı katılımcılar eğitim yolu ile bilgilendirilirler.
 2. Katılımcıların yöneticileri, bağlı çalışanları, eş düzeyde görev yapan mesai arkadaşları ve iş hayatından tanıdıkları kişileri kapsayan ve kendilerini 360 derece çevreleyen kişilerden oluşan bir değerlendirme grubu planlaması yapılarak, kendilerine 12K ALL Sistemi ile anket gönderilmesi sağlanır.
 3. 12K ALL Sistemi yardımı ile  gönderilen anketlerin 360 çevreleyen kişilerden alınması  tamamlandıktan sonra, sistem üzerinde otomatik olarak oluşan raporlar danışmanlarımız  tarafından uygunluk açısından değerlendirilir.  Uygunluğu onaylanan  raporlar değerlendirilen liderlere eğitim verilerek aktarılır.
 4. Eğitim sırasında  raporun nasıl yorumlanacağı ve gelişim için nasıl kullanılacağı aktarılır.
 5. Rapor sonuçlarından hareketle gelişim ve izleme planı oluşturulur.


Katılımcılar

Kurumların yönetim kademelerinde görev yapan ve liderlik yetkinliklerini geliştirmek isteyen yöneticiler.

Bu eğitimin gerekli olduğu pozisyonlar için tıklayınız

Bu eğitimin görevine katkı sağlayacağı pozisyonlar için tıklayınız


Gerekli Ön Bilgiler

Herhangi bir ön bilgi şartı bulunmamaktadır.


Süresi

4 Gün

Eğitim Yeri

Online Eğitim
Adres: ,>
Telefon: 0
» Kroki


GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

InoTec Akademi Web Uygulaması Kullanım Koşulları

Bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, aşağıdaki koşulları kabul eden tüzel veya özel kişi; Kullanıcı, InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.; InoTec olarak anılacaktır.


İş bu sözleşme InoTec tarafından sunulan InoTec Akademi uygulamasındaki hizmetleri kapsamaktadır.

Kullanıcı InoTec Akademi sistemine kayıt olduğu andan itibaren şu şartları kabul etmiştir:

 • Kullanıcı, InoTec Akademi sistemi tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarını almayı, sistemde paylaştığı her türlü bilginin yasal şartları içerecek şeki lde herhangi bir hakaret, küfür, diğerlerini rencide edici söz, yalan beyan, politik eleştiri, gereksiz miktarda spam olarak tanımlanabilecek bilgi, şirket veya üçüncü kişilerin gizliliğini ifşa edici nitelikte bilgi, içermediğini garanti etmektedir.
 • Sisteme konulan bilginin güvenliği tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
 • Kullanıcı, diğerlerinin çalışmasını engelleyici nitelikte davranış, sistemin işlemez haline getirilmesi için düzenleme yapmak, sistemin elektronik olarak çökertilmesi gibi davranışlara girmeyecek veya kendi bilgisi dahilinde 3. Şahısların bu şekilde bir eyleme girmesini engelleyecektir.
 • InoTec; InoTec Akademi sistemi ile Internet servis sağlayıcı kuruluşun kuralları çerçevesinde kesintisiz hizmet sunmayı garanti eder. Sistemdeki bilgilerin aylık periyotlarla periyodik olarak yedeğinin alınmasını, sistemde yapılan elektronik güvenlik önlemleri ile sistemin kötü amaçlar için kullanılmasını, bilgilerin çalınmasını engellemeye yönelik önlemler alınmasını sağlayıcı çaba sarf eder.
 • Taraflar elektronik ortamda paylaşılan bilgilerin tam güvenliğinin sağlanmasının mümkün olamayacağının bilincinde bu kullanım koşullarını ve paylaşımlarını bu çerçevede yapmayı kabul etmiştir.
 • InoTec, bu sözleşmenin sistem kullanımına yönelik maddelerine tek taraflı olarak ilave maddeler ekleyebilir.
 • InoTec tek taraflı olarak bu InoTec Akademi web hizmetini vermeyi durdurma, kullanıcılar tarafından hizmetin alımına ait belirli bir ücret talep etme, sistemde yayınlanmak üzere reklam faaliyeti yürütme, bu sözleşmede belirtilen koşullara aykırı olarak hareket eden kullanıcıları sistemden silme haklarını saklı tutar.
 • İş bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
 • Bu sözleşmeyle ilgili yazışma kullanıcıların e-posta adresine ve InoTec’in sistemde verilen adresine yapılacaktır.
 • Anlaşmazlık halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleri’dir.

Bu sözleşme elektronik olarak onaylanmak sureti ile, üye kaydının yapıldığı anda yürürlüğe girmiş, kullanıcı tarafından sistem kullanıldığı ve kendi kaydını silinmediği sürece yürürlükte olacaktır.

cizgib