cizgi

Eğitimcinin Eğitimi

Henüz eğitim tarihi belirlenmedi
Süre: 3 Gün

Eğitime şimdi kaydol

İş yaşamı ile birlikte elde edilen tecrübelerin diğer insanlarla paylaşılmasından daha büyük bir erdem yoktur. Bilgisini paylaşma cesareti gösteren ve bilgisini paylaştıkça çoğalacağına inanan profesyoneller için oluşturulmuş bu eğitim; kendisini eğitmen olarak yetiştirmek isteyen veya hâlihazırda kurumlarında eğitmenlik yapan kişilerin gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır.

Eğitimcinin Eğitimi, eğitmen adaylarına, kendi doğal yeteneklerini ortaya çıkararak profesyonel sunum kabiliyetlerini kazanmalarını amaçlamaktadır. Dinleyicinin beklentilerine cevap verebilecek sunumun kurgusunu oluşturmak ve dinamik bir ortam yaratarak bilgilerini rahatlıkla aktarmalarını sağlamak eğitimin temel hedefidir.

Eğitim eğlenceli ve aktif uygulama atmosferi içinde yürütülmekte olup, video çekimleri ile desteklenmektedir.  


Amaç

Etkin sunuşlar hazırlamak ve yönetmek için dikkat edilmesi gereken hususların uygulamalarla kavranılmasını sağlamaktır.


İçerik

Program içeriğini belge olarak indirmek için tıklayın

 • Giriş
 • Tanımlar
 • İçerik seçim ve oluşturma süreci
 • Sunumun yapılandırılması
 • Sunum dokümanlarının hazırlanması
 • Sunuma ön hazırlık süreci
 • Fiziksel eğitim ortamının hazırlanması ve kontrolü
 • Topluluk önünde konuşma ve heyecan kontrolü
 • Sunuşun gerçekleştirilmesi
  • Beden dili ve ses tonu kullanımı
  • Göz teması
  • Alan kullanımı
  • İnteraktif sunum ortamı
  • Uygulamalarla eğitimi zevkli hale getirme
 • Sorulara özendirme ve sorularla başa çıkma
 • Problemleri yönetebilme kabiliyeti 


Yöntem

Katılımcılar sayısına göre eğitimin başında 2 veya daha fazla takıma ayrılmaktadır. Teorik bilginin aktarımına paralel olarak eğitim boyunca sürekli olarak uygulamalarla konular pekiştirilmektedir. Eğitim sırasında oluşturulan takımların uygulamalardaki başarıları eğitmen tarafından puanlanarak; rekabet içinde dinamik bir öğrenme atmosferi yaratılmaktadır. Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir. Sonuç olarak katılımcıların eğitim sırasındaki performansları ile sınav sonucunda elde ettikleri başarı seviyesi dikkate alınarak, toplam başarı puanı oluşturulmaktadır.   


Katılımcılar

Her seviyeden şirket çalışanları.

Bu eğitimin görevine katkı sağlayacağı pozisyonlar için tıklayınız


Gerekli Ön Bilgiler

Herhangi bir ön bilgi şartı bulunmamaktadır.


Süresi

3Gün


GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

InoTec Akademi Web Uygulaması Kullanım Koşulları

Bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, aşağıdaki koşulları kabul eden tüzel veya özel kişi; Kullanıcı, InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.; InoTec olarak anılacaktır.


İş bu sözleşme InoTec tarafından sunulan InoTec Akademi uygulamasındaki hizmetleri kapsamaktadır.

Kullanıcı InoTec Akademi sistemine kayıt olduğu andan itibaren şu şartları kabul etmiştir:

 • Kullanıcı, InoTec Akademi sistemi tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarını almayı, sistemde paylaştığı her türlü bilginin yasal şartları içerecek şeki lde herhangi bir hakaret, küfür, diğerlerini rencide edici söz, yalan beyan, politik eleştiri, gereksiz miktarda spam olarak tanımlanabilecek bilgi, şirket veya üçüncü kişilerin gizliliğini ifşa edici nitelikte bilgi, içermediğini garanti etmektedir.
 • Sisteme konulan bilginin güvenliği tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
 • Kullanıcı, diğerlerinin çalışmasını engelleyici nitelikte davranış, sistemin işlemez haline getirilmesi için düzenleme yapmak, sistemin elektronik olarak çökertilmesi gibi davranışlara girmeyecek veya kendi bilgisi dahilinde 3. Şahısların bu şekilde bir eyleme girmesini engelleyecektir.
 • InoTec; InoTec Akademi sistemi ile Internet servis sağlayıcı kuruluşun kuralları çerçevesinde kesintisiz hizmet sunmayı garanti eder. Sistemdeki bilgilerin aylık periyotlarla periyodik olarak yedeğinin alınmasını, sistemde yapılan elektronik güvenlik önlemleri ile sistemin kötü amaçlar için kullanılmasını, bilgilerin çalınmasını engellemeye yönelik önlemler alınmasını sağlayıcı çaba sarf eder.
 • Taraflar elektronik ortamda paylaşılan bilgilerin tam güvenliğinin sağlanmasının mümkün olamayacağının bilincinde bu kullanım koşullarını ve paylaşımlarını bu çerçevede yapmayı kabul etmiştir.
 • InoTec, bu sözleşmenin sistem kullanımına yönelik maddelerine tek taraflı olarak ilave maddeler ekleyebilir.
 • InoTec tek taraflı olarak bu InoTec Akademi web hizmetini vermeyi durdurma, kullanıcılar tarafından hizmetin alımına ait belirli bir ücret talep etme, sistemde yayınlanmak üzere reklam faaliyeti yürütme, bu sözleşmede belirtilen koşullara aykırı olarak hareket eden kullanıcıları sistemden silme haklarını saklı tutar.
 • İş bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
 • Bu sözleşmeyle ilgili yazışma kullanıcıların e-posta adresine ve InoTec’in sistemde verilen adresine yapılacaktır.
 • Anlaşmazlık halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleri’dir.

Bu sözleşme elektronik olarak onaylanmak sureti ile, üye kaydının yapıldığı anda yürürlüğe girmiş, kullanıcı tarafından sistem kullanıldığı ve kendi kaydını silinmediği sürece yürürlükte olacaktır.

cizgib