cizgi

Süreç Yönetimi ve Risk Temelli Düşünme

15-16.05.2024
Süre: 2 Gün - Saat: 10:00-16:00

Girdilerin çıktılara dönüştürülmesi için kaynak harcayan, birbirleri ile etkileşim içindeki sıralı faaliyetler bütünü “süreç” olarak tanımlanır. Kurumlar bünyesinde Süreç Yönetimi uygulamaları kurumsal altyapıyı desteklemesi açısından önemli bir kavramdır. Henüz kurumsallaşmasını tamamlamamış veya çok kurumsal olan ve büyüklüğü ile artık hantal hale gelmiş şirketler de dahil, tüm organizasyonlar iş yapış şekillerini mutlaka periyodik aralıklarla gözden geçirmek ve günün koşullarına göre tekrar tanımlamak zorundadırlar.  ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Şartları beraberinde risk bazlı bir süreç yönetim sistemini getirmiştir. Bu atölye çalışması kurumların süreç altyapılarını doğru tanımlama ve iyileştirmeye yönelik risk bazlı yönetim sistemini de dikkate alan uygulamalar içermektedir. Eğitim, boyutu ve sektörü ne olursa olsun tüm kurumlar bünyesinde gerçekleştirilmesi gereken süreç tanımlama ve yönetimi aktivitelerini uygulama ağırlıklı olarak ele almaktadır.  


Amaç

Süreç tanımlama, gözden geçirme, göstergeler ile ölçüm ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini kapsayan Risk Bazlı 12K Süreç Yönetim Modeli kriterleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin uygulamalar yardımı ile katılımcılara aktarması. Bu program ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Şartları doğrultusunda uygulanmaktadır.


İçerik

Program içeriğini belge olarak indirmek için tıklayın

I.    SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ
•    Süreç kavramı
•    Süreç bazlı yönetimin avantajları
•    Etkileşim şemaları yardımı ile organizasyonlarda süreç     tasarımı
•    Müşteri odaklı süreçlerin tespiti - Ahtapot model
•    Süreç tanımlama - Kaplumbağa model
•    Süreç göstergeleri yardımı ile performans ölçümü
•    Sürecin analizi ve iyileştirilmesi

II.    RİSK BAZLI DÜŞÜNME VE SÜREÇ RİSKLERİNİN YÖNETİMİ
•    Olası süreç risklerinin belirlenmesi
•    Olası risk etkilerinin analizi
•    Olası nedenlerin analizi
•    Saptama kabiliyetinin değerlendirilmesi
•    Risk öncelik seviyesinin hesabı ve değerlendirilmesi
•    Risk azaltma veya giderme önlemlerinin tanımlanması
 


Yöntem

Katılımcılar sayısına göre eğitimin başında 2 veya daha fazla takıma ayrılmaktadır. Teorik bilginin aktarımına paralel olarak eğitim boyunca sürekli olarak uygulamalarla konular pekiştirilmektedir. Eğitim sırasında oluşturulan takımların uygulamalardaki başarıları eğitmen tarafından puanlanarak; rekabet içinde dinamik bir öğrenme atmosferi yaratılmaktadır. Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir. Sonuç olarak katılımcıların eğitim sırasındaki performansları ile sınav sonucunda elde ettikleri başarı seviyesi dikkate alınarak, toplam başarı puanı oluşturulmaktadır.


Katılımcılar

Her seviye ve disiplinden çalışanlar.

Bu eğitimin gerekli olduğu pozisyonlar için tıklayınız

Bu eğitimin görevine katkı sağlayacağı pozisyonlar için tıklayınız


Gerekli Ön Bilgiler

Herhangi bir ön bilgi şartı bulunmamaktadır.


Süresi

2Gün

Eğitim Yeri

Online Eğitim
Adres: ,>
Telefon: 0
» Kroki


GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

InoTec Akademi Web Uygulaması Kullanım Koşulları

Bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, aşağıdaki koşulları kabul eden tüzel veya özel kişi; Kullanıcı, InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.; InoTec olarak anılacaktır.


İş bu sözleşme InoTec tarafından sunulan InoTec Akademi uygulamasındaki hizmetleri kapsamaktadır.

Kullanıcı InoTec Akademi sistemine kayıt olduğu andan itibaren şu şartları kabul etmiştir:

  • Kullanıcı, InoTec Akademi sistemi tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarını almayı, sistemde paylaştığı her türlü bilginin yasal şartları içerecek şeki lde herhangi bir hakaret, küfür, diğerlerini rencide edici söz, yalan beyan, politik eleştiri, gereksiz miktarda spam olarak tanımlanabilecek bilgi, şirket veya üçüncü kişilerin gizliliğini ifşa edici nitelikte bilgi, içermediğini garanti etmektedir.
  • Sisteme konulan bilginin güvenliği tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
  • Kullanıcı, diğerlerinin çalışmasını engelleyici nitelikte davranış, sistemin işlemez haline getirilmesi için düzenleme yapmak, sistemin elektronik olarak çökertilmesi gibi davranışlara girmeyecek veya kendi bilgisi dahilinde 3. Şahısların bu şekilde bir eyleme girmesini engelleyecektir.
  • InoTec; InoTec Akademi sistemi ile Internet servis sağlayıcı kuruluşun kuralları çerçevesinde kesintisiz hizmet sunmayı garanti eder. Sistemdeki bilgilerin aylık periyotlarla periyodik olarak yedeğinin alınmasını, sistemde yapılan elektronik güvenlik önlemleri ile sistemin kötü amaçlar için kullanılmasını, bilgilerin çalınmasını engellemeye yönelik önlemler alınmasını sağlayıcı çaba sarf eder.
  • Taraflar elektronik ortamda paylaşılan bilgilerin tam güvenliğinin sağlanmasının mümkün olamayacağının bilincinde bu kullanım koşullarını ve paylaşımlarını bu çerçevede yapmayı kabul etmiştir.
  • InoTec, bu sözleşmenin sistem kullanımına yönelik maddelerine tek taraflı olarak ilave maddeler ekleyebilir.
  • InoTec tek taraflı olarak bu InoTec Akademi web hizmetini vermeyi durdurma, kullanıcılar tarafından hizmetin alımına ait belirli bir ücret talep etme, sistemde yayınlanmak üzere reklam faaliyeti yürütme, bu sözleşmede belirtilen koşullara aykırı olarak hareket eden kullanıcıları sistemden silme haklarını saklı tutar.
  • İş bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
  • Bu sözleşmeyle ilgili yazışma kullanıcıların e-posta adresine ve InoTec’in sistemde verilen adresine yapılacaktır.
  • Anlaşmazlık halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleri’dir.

Bu sözleşme elektronik olarak onaylanmak sureti ile, üye kaydının yapıldığı anda yürürlüğe girmiş, kullanıcı tarafından sistem kullanıldığı ve kendi kaydını silinmediği sürece yürürlükte olacaktır.

cizgib