cizgi

AIAG – VDA Hata Türleri ve Etkileri Analizi – FMEA, 2019

Henüz eğitim tarihi belirlenmedi
Süre: 2 Gün

Eğitime şimdi kaydol

Herhangi bir hizmet veya ürünün tasarımından üretimine ve müşteriye sunuşuna kadar geçen sürede oluşan hatalar, istenmeyen bir durumdur. Ancak; tasarlayan insan olduğunda aslında hata kaçınılmazdır. Asıl problem; hatadan ders alınmaması, tekrarlanmasına izin verilmesi ve gereksiz maliyetlere katlanılmasıdır. Diğer taraftan hataların etkilerinin sonuçları sektörden sektöre farklılıklar arz etmektedir. Örneğin; herhangi bir otomobilin motorunda üretimden kaynaklanan bir hata, en fazla otomobilin durmasına neden olurken, bir uçağın motorundaki hata yüzlerce insanın hayatına mal olabilir. Sonuçta her iki ürünü üreten şirketin de hata sonucu oluşan mali kayıpları olacaktır. Ancak bu urumda uçak üreten firmanın belki de iflasına neden olacaktır.

Bu perspektiften bakıldığında, hatanın müşteriye yansımadan önce çözümlenmesi durumunda, firmanın pazar kaybı dolayısı ile göğüslemesi gereken maliyetinin azalacağı kuşkusuzdur. Diğer taraftan üretim sırasında oluşan hatanın da üretimin mümkün olduğunca erken aşamasında ortadan kaldırılması, üretim maliyetlerini minimize edecektir. İşte Hata Türleri ve Etkileri Analizi de bu anlayışla ortaya çıkmış, orijini kalitenin güvenirlik olarak algılandığı roket, uçak ve nükleer santral üretimine dayanan bir metottur. FMEA; hatanın ortaya çıkmadan önce analizine ve önlenmesine odaklanan bir metottur.

Bu eğitim Haziran 2019’da yayınlanan ve Automotive Industry Action Group (AIAG) ve Verband der Automobilindustrie (VDA) işbirliği ile hazırlanan Hata Türleri ve Etkileri Analizi  (FMEA) El Kitabı’na göre hazırlanmıştır.


Amaç

Ürün tasarım aşamasında ve üretim proseslerinde oluşabilecek hatalar ekip çalışması ile  D-FMEA ve  P-FMEA tekniği kullanılarak  analiz edilip, önlenebilmektedir. Bu eğitimin amacı D-FMEA ve P-FMEA  yönteminin uygulamalarla katılımcılara aktarılmasını sağlamaktır.  


İçerik

Program içeriğini belge olarak indirmek için tıklayın


•    Giriş 
•    Tanımlar 
•    FMEA Tekniğinin Tarihsel Gelişimi
•    Ürün geliştirme sürecinde 5 Kapı Modeli ve FMEA’nın Konumu 
•    FMEA Türleri
•    FMEA Takımı ve Roller
•    FMEA Projesi Planlama
•    FMEA Uygulama Adımları
     1.    Adım: Kapsam Belirlenmesi
     2.    Adım: Yapı Analizi
            •    Proses Akış Diyagramı
            •    Yapı Ağacı Analizi
     3.    Adım: Fonksiyon Analizi
            •    Gereksinimler
            •    Fonksiyonel İlişkilerin Tanımlanması
     4.    Adım: Hata Analizi
            •    Hata
            •    Hata Zinciri
            •    Hata Ağı ve Hata Zinciri Analizi
            •    Hata Etkisi
            •    Hata Türü
            •    Hata Nedenlerinin Balık Kılçığı Yöntemine Göre Belirlenmesi
     5.    Adım: Risk Analizi
            •    Mevcut Önleyici Aksiyonlar
            •    Proses Planlama
            •    Üretim Prosesi
            •    Mevcut Keşfedici Kontroller
            •    Mevcut Önleyici ve Keşfedici Kontroller
            •    Değerlendirme
            •    Şiddet
            •    Olasılık
            •    Keşfedilebilirlik
            •    Faaliyet Önceliği
     6.    Adım: Optimizasyon
            •    Önleyici Aksiyonlar
            •    Sorumlu ve Termin
            •    Aksiyon Durumu
            •    Önleyici Aksiyonların Değerlendirilmesi
     7.    Adım: Sonuç Dokümantasyonu
•    İzleme ve Sistem Reaksiyonları (FMEA – MSR)
•    FMEA  Uygulamaları  


Yöntem

Katılımcılar sayısına göre eğitimin başında 2 veya daha fazla takıma ayrılmaktadır. Teorik bilginin aktarımına paralel olarak eğitim boyunca sürekli olarak uygulamalarla konular pekiştirilmektedir. Eğitim sırasında oluşturulan takımların uygulamalardaki başarıları eğitmen tarafından puanlanarak; rekabet içinde dinamik bir öğrenme atmosferi yaratılmaktadır.

Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir. Sonuç olarak katılımcıların eğitim sırasındaki performansları ile sınav sonucunda elde ettikleri başarı seviyesi dikkate alınarak, toplam başarı puanı oluşturulmaktadır.


Katılımcılar

Yeni ürünlerin devreye alma süreci içinde yer alan veya teknik birimlerde çalışan kurum personeli


Gerekli Ön Bilgiler

Herhangi bir ön bilgi şartı bulunmamaktadır


Süresi

2Gün


GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

InoTec Akademi Web Uygulaması Kullanım Koşulları

Bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, aşağıdaki koşulları kabul eden tüzel veya özel kişi; Kullanıcı, InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.; InoTec olarak anılacaktır.


İş bu sözleşme InoTec tarafından sunulan InoTec Akademi uygulamasındaki hizmetleri kapsamaktadır.

Kullanıcı InoTec Akademi sistemine kayıt olduğu andan itibaren şu şartları kabul etmiştir:

  • Kullanıcı, InoTec Akademi sistemi tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarını almayı, sistemde paylaştığı her türlü bilginin yasal şartları içerecek şeki lde herhangi bir hakaret, küfür, diğerlerini rencide edici söz, yalan beyan, politik eleştiri, gereksiz miktarda spam olarak tanımlanabilecek bilgi, şirket veya üçüncü kişilerin gizliliğini ifşa edici nitelikte bilgi, içermediğini garanti etmektedir.
  • Sisteme konulan bilginin güvenliği tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
  • Kullanıcı, diğerlerinin çalışmasını engelleyici nitelikte davranış, sistemin işlemez haline getirilmesi için düzenleme yapmak, sistemin elektronik olarak çökertilmesi gibi davranışlara girmeyecek veya kendi bilgisi dahilinde 3. Şahısların bu şekilde bir eyleme girmesini engelleyecektir.
  • InoTec; InoTec Akademi sistemi ile Internet servis sağlayıcı kuruluşun kuralları çerçevesinde kesintisiz hizmet sunmayı garanti eder. Sistemdeki bilgilerin aylık periyotlarla periyodik olarak yedeğinin alınmasını, sistemde yapılan elektronik güvenlik önlemleri ile sistemin kötü amaçlar için kullanılmasını, bilgilerin çalınmasını engellemeye yönelik önlemler alınmasını sağlayıcı çaba sarf eder.
  • Taraflar elektronik ortamda paylaşılan bilgilerin tam güvenliğinin sağlanmasının mümkün olamayacağının bilincinde bu kullanım koşullarını ve paylaşımlarını bu çerçevede yapmayı kabul etmiştir.
  • InoTec, bu sözleşmenin sistem kullanımına yönelik maddelerine tek taraflı olarak ilave maddeler ekleyebilir.
  • InoTec tek taraflı olarak bu InoTec Akademi web hizmetini vermeyi durdurma, kullanıcılar tarafından hizmetin alımına ait belirli bir ücret talep etme, sistemde yayınlanmak üzere reklam faaliyeti yürütme, bu sözleşmede belirtilen koşullara aykırı olarak hareket eden kullanıcıları sistemden silme haklarını saklı tutar.
  • İş bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
  • Bu sözleşmeyle ilgili yazışma kullanıcıların e-posta adresine ve InoTec’in sistemde verilen adresine yapılacaktır.
  • Anlaşmazlık halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleri’dir.

Bu sözleşme elektronik olarak onaylanmak sureti ile, üye kaydının yapıldığı anda yürürlüğe girmiş, kullanıcı tarafından sistem kullanıldığı ve kendi kaydını silinmediği sürece yürürlükte olacaktır.

cizgib