cizgi

Yaratıcı Problem Çözme Tekniği (TRIZ)

26-27.06.2024
Süre: 2 Gün - Saat: 10:00-16:00

TRIZ, 2 milyona yakın patent araştırmasının ardından, Genrich Altshuller tarafından soğuk savaş döneminde ortaya konulan Yaratıcı Sorun Çözme Teorisi veya “yaratıcılık bilimi”dir. Altshuller, buluşçuluğun mutlaka belirli prensiplere dayandığını savunarak, yaratıcılık için bir sistematik geliştirmiş ve inovasyon olgusunun çok daha verimli bir şekilde kullanılabileceğini ıspatlamıştır. Yaklaşım, sorun çözmede kullanılan mantığı ortaya çıkarmak ve “çözüm” olarak belirlenen sonuçların etkinliğini incelemekten geçmektedir.

Çözümlerin, beş temel seviyesi bulunmaktadır. Seviyelendirme, hiçbir buluş içermeyen, rutin çalışmalar ile çözülen sorunlar olan birinci seviyeden, nadir olarak görülen “dahiyane” çözümler içeren beşinci seviyeye kadar sınıflandırılmıştır. Yapılan incelemelerde, çok farklı alanlarda kullanılan benzer yaklaşımların aslında çok etkin çözümler getirdiği ancak mucitlerin her seferinde bu çözümleri baştan keşfetmek zorunda kaldığı ortaya konmuştur. Altshuller, potansiyel çözümleri görmedeki en büyük engelin “zihinsel atalet” olduğunu belirlemiştir. Ayrıca, bu baştan keşfetme döngüsünden çıkmak ve uzmanlık alanı dışındaki çözümleri görebilme olgusunu bireylere kazandırmak için bazı farklı yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu saptamıştır.

Bu yaklaşımlar, TRIZ çerçevesindeki ilkeleri oluşturmaktadırlar. Örneğin, TRIZ sistematiğine göre bir sorunu içeren bir sistem, faydalı zararlı unsurları cinsiden ifade edilebilir. Artan Mükemmellik İlkesine göre de faydalı unsurların zararlı unsurlara olan oranı zaman içerisinde azalmalıdır. Bununla beraber, sistem, Birincil Faydalı Özelliği ile tanımlanabilir ve böylece sorun, istenilen sonuç açısından daha rahat ortaya konulabilir.

Teknik sorunların çözümünde karşılaşılan en büyük zorluk, çelişmelerden meydana gelmektedir. Bir özelliğin faydasının arttırılması için genellikle başka bir faydalı özellikten ödün verilmesi gerekmektedir. TRIZ sistematiğinin en büyük amaçlarından biri, bu çelişmeyi 40 prensipten oluşan yaklaşım zinciri ile herhangi bir ödün vermeksizin, buluşçu bir mantık çerçevesinde çözmektir.

Bu yaklaşımlar sonucunda mühendislik parametrelerindeki etkileşim önem kazanmaktadır, çünkü teknik sorun pek çok farklı parametreye bağımlı olacaktır. Bu bağlamda TRIZ sistematiği içerisinde 39 mühendislik parametresi oluşturulmuş ve prensipler çerçevesinde yapılan değişimlerin, parametreler açısından irdelenmesi mümkün hale gelmiştir.


Amaç

TRIZ teorisi kullanılarak günlük problemlere yaratıcı çözümler üretme becerisinin kazandırmak.


İçerik

Program içeriğini belge olarak indirmek için tıklayın

 TRIZ'in Tanımı
 Tarihçesi
 Klasik Problem Oluşum ve Çözüm Süreci
 TRIZ'in 40 Prensibi ve Kullanımı
 39 Mühendislik Parametresi
 TRIZ Örnekleri
 TRIZ Tekniği Kullanılarak Problem Çözme Süreci
 Örnek Uygulama
 Kapanış


Yöntem

Katılımcılar sayısına göre eğitimin başında 2 veya daha fazla takıma ayrılmaktadır. Teorik bilginin aktarımına paralel olarak eğitim boyunca sürekli olarak uygulamalarla konuların pekiştirilmektedir. Eğitim sırasında oluşturulan takımların uygulamalardaki başarıları eğitmen tarafından puanlanarak; rekabet içinde dinamik bir öğrenme atmosferi yaratılmaktadır.

Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir. Sonuç olarak katılımcıların eğitim sırasındaki performansları ile sınav sonucunda elde ettikleri başarı seviyesi dikkate alınarak, toplam başarı puanı oluşturulmaktadır.


Katılımcılar

Tüm kademelerden ve fonksiyonlardan şirket çalışanları.

Bu eğitimin gerekli olduğu pozisyonlar için tıklayınız

Bu eğitimin görevine katkı sağlayacağı pozisyonlar için tıklayınız


Gerekli Ön Bilgiler

Herhangi bir ön bilgi şartı bulunmamaktadır.


Süresi

2Gün

Eğitim Yeri

Online Eğitim
Adres: ,>
Telefon: 0
» Kroki

%20

indirim

Bu fiyata son 10 kişi
1,400 TL/Gün
yerine
1120 TL/Gün
Eğitimden Fotoğraflar
Diğer Tarihler
 

Bu eğitim ayrıca şu tarihlerde de düzenlenecektir:

İlgili Programlar
 

Bu eğitim aynı zamanda aşağıda listelenen programlarımız kapsamında yer almaktadır :


Tarihi belirlenmiş eğitim programlarımıza hızlı erişim için lutfen tıklayınız :

GİRİŞ / KAYIT EKRANI Close

Lütfen kontrol ediniz !

Göster Lütfen kontrol ediniz !

Şifremi unuttum

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Lütfen kontrol ediniz !

Sakla Lütfen kontrol ediniz !

Şifrenizi mi unuttunuz?
Lütfen email adresinizi giriniz. Email adresinize şifrenizi göndereceğiz.

Lütfen kontrol ediniz !

Giriş ekranına dön

InoTec Akademi Web Uygulaması Kullanım Koşulları

Bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, aşağıdaki koşulları kabul eden tüzel veya özel kişi; Kullanıcı, InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.; InoTec olarak anılacaktır.


İş bu sözleşme InoTec tarafından sunulan InoTec Akademi uygulamasındaki hizmetleri kapsamaktadır.

Kullanıcı InoTec Akademi sistemine kayıt olduğu andan itibaren şu şartları kabul etmiştir:

  • Kullanıcı, InoTec Akademi sistemi tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarını almayı, sistemde paylaştığı her türlü bilginin yasal şartları içerecek şeki lde herhangi bir hakaret, küfür, diğerlerini rencide edici söz, yalan beyan, politik eleştiri, gereksiz miktarda spam olarak tanımlanabilecek bilgi, şirket veya üçüncü kişilerin gizliliğini ifşa edici nitelikte bilgi, içermediğini garanti etmektedir.
  • Sisteme konulan bilginin güvenliği tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
  • Kullanıcı, diğerlerinin çalışmasını engelleyici nitelikte davranış, sistemin işlemez haline getirilmesi için düzenleme yapmak, sistemin elektronik olarak çökertilmesi gibi davranışlara girmeyecek veya kendi bilgisi dahilinde 3. Şahısların bu şekilde bir eyleme girmesini engelleyecektir.
  • InoTec; InoTec Akademi sistemi ile Internet servis sağlayıcı kuruluşun kuralları çerçevesinde kesintisiz hizmet sunmayı garanti eder. Sistemdeki bilgilerin aylık periyotlarla periyodik olarak yedeğinin alınmasını, sistemde yapılan elektronik güvenlik önlemleri ile sistemin kötü amaçlar için kullanılmasını, bilgilerin çalınmasını engellemeye yönelik önlemler alınmasını sağlayıcı çaba sarf eder.
  • Taraflar elektronik ortamda paylaşılan bilgilerin tam güvenliğinin sağlanmasının mümkün olamayacağının bilincinde bu kullanım koşullarını ve paylaşımlarını bu çerçevede yapmayı kabul etmiştir.
  • InoTec, bu sözleşmenin sistem kullanımına yönelik maddelerine tek taraflı olarak ilave maddeler ekleyebilir.
  • InoTec tek taraflı olarak bu InoTec Akademi web hizmetini vermeyi durdurma, kullanıcılar tarafından hizmetin alımına ait belirli bir ücret talep etme, sistemde yayınlanmak üzere reklam faaliyeti yürütme, bu sözleşmede belirtilen koşullara aykırı olarak hareket eden kullanıcıları sistemden silme haklarını saklı tutar.
  • İş bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat geçerli olacaktır.
  • Bu sözleşmeyle ilgili yazışma kullanıcıların e-posta adresine ve InoTec’in sistemde verilen adresine yapılacaktır.
  • Anlaşmazlık halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleri’dir.

Bu sözleşme elektronik olarak onaylanmak sureti ile, üye kaydının yapıldığı anda yürürlüğe girmiş, kullanıcı tarafından sistem kullanıldığı ve kendi kaydını silinmediği sürece yürürlükte olacaktır.

cizgib